Transport

Transport är nödvändigt för att flytta varor mellan olika platser. Det är också en viktigt del i det varuutbud som vi erbjuder våra kunder. På Gekås väljer vi de energismartaste transportslagen, miljövänliga bränslen, energieffektiviserar och undviker onödiga transporter så att transporternas miljö- och klimatpåverkan blir så liten som möjligt.

På Gekås har vi valt att dela upp begreppet transport i en extern del och i en intern del. Den externa delen rör transporten av varor vi importerar från utlandet. Den interna delen rör varans transport mellan vårt centrallager och varuhuset, våra tjänstebilar och servicebilar.

Extern transport

Vid transport av varor, som produceras utanför Sverige, väljer vi i första hand båt, eftersom det är ett mer skonsamt alternativ än till exempel transport med flyg. När båten anlänt till hamnen i Halmstad eller Göteborg hämtas varorna upp av ett lokalt åkeri för lastbilstransport till Ullared. Endast 1,5 procent av vår externa transport sker med flyg.

Intern transport

All intern transport av varor, från centrallagret Sönneräng till varuhuset, sker med egna lastbilar. Alla lastbilar går på miljödiesel. Vid högsäsong kör lastbilarna mellan Sönneräng och varuhuset var 10:e minut, därför är vi väldigt noga med fyllnadsgraden när vi packar våra lastbilar så vi inte kör i onödan.

Alla tjänstebilar är el-hybrider, biogasbilar eller miljödieselbilar och det finns flera möjligheter att ladda bilen. Tankställe för biogas finns vid Gekåsbyns reception.

Vi har också ett antal servicebilar som kör inom Ullared; dessa bilar är mindre eldrivna skåpbilar.

Sönneräng

Sedan 1998 har vi ett eget centrallager i Ullared på 50 000 m². Nästan alla varor anländer till Sönneräng innan de hamnar i hyllan inne i varuhuset. För de varor som klassas som farliga, till exempel brandfarliga eller frätande, finns två specifika rum på Sönneräng som har extra brandskydd, ett för vätskor och ett för aerosoler.