Samarbeten och nätverk

Gekås ingår och är aktiv i flera samarbeten och nätverk. Tillsammans kan vi hjälpas åt att bevaka men också vara delaktiga i att sätta agendan för en mer hållbar värld.