Samarbeten och nätverk

Gekås ingår och är aktiv i flera samarbeten och nätverk. Tillsammans kan vi hjälpas åt att bevaka men också vara delaktiga i att sätta agendan för en mer hållbar värld.

Textilreturen

2010 startades ett projekt vi Högskolan i Borås med syfte att utveckla kunskap och lösningar för att minska det textila klädavfallet. Delstudie ett syftade till att öka förståelsen för hur konsumenter resonerar när de beslutar  sig för att göra sig av med ett klädesplagg. Delstudie två syftade till att öka förståelsen för hur olika intressenter i ett nätverk ser på problemen med textilt klädavfall och hur de ser på olika innovativa lösningar. Delstudie syftade till att studera processen och effekterna av en försöksverksamhet där kunder ges möjlighet att returnera kläder. Studien syftade även till att föreslå IT-lösningar för denna typ av verksamhet. Som ett resultat av detta projekt statade Textilreturen.

Nätverk

Gekås Ullared deltar i flera nätverk. Vi tycker det är viktigt med samarbeten över gränserna tillsammans med andra företag, för att hitta lösningar på gemensamma frågor och problem. Vi vet att man blir starkare tillsammans med ett gemensamt budskap.

Kemikaliegruppen

Genom kemikaliegruppen får vi stöd och hjälp i kemikaliefrågor. Kemikaliegrupen finns till för att sprida det senaste inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemföretagen. Syftet med Kemikaligruppen är att förmedla lagkrav och annan information på kemikalieområdet lättförståeligt, så informationen blir använd i företagens dagliga kemikaliearbete. Kemikaliegruppen håller regelbundet seminarier där erfarenhet och kunskap kan spridas om aktuella kemirelaterade frågor i produkter och produktion. Mer information på www.kemikaliegruppen.se

Animaliska material och Djurskyddsfrågor

Svensk Handel håller i gruppen ”Animaliska material och djurskyddsfrågor”. I gruppen samarbetar vi med andra stora aktörer på marknaden för att ta fram en gemensam policy för alla material som kommer ifrån djur såsom till exempel läder, päls och ull.