Hand in Hand

Gekås Ullared hjälper tillsammans med Hand in Hand människor att ta sig ur fattigdom genom att starta eget företag. Projektet går ut på att öka människors möjlighet att ta sig ur fattigdom genom att bygga upp en egen försörjning.

Gekås och Hand in Hand

Gekås bekostar ett projekt i indiska byn Pannala som ger människor möjlighet till utbildning, mikrolån och stöd i sitt entreprenörskap. Projektet riktar sig i första hand till kvinnor.

Projektet i Pannala

Byn Pannala ligger i delstaten Madhya Pradesh i centrala Indien. Närmaste stora stad är Indore. Det bor ca 1 600 i Pannala och jordbruk är den dominerade sysselsättningen. Fattigdomen är stor då det saknas riktiga arbetstillfällen. Det är också vanligt att barn inte går i skolan, eftersom de måste hjälpa till att försörja familjen.

Entreprenörskap och jobb

Under de två år som Gekås finansierar det omfattande förändringsprogrammet kommer mycket att hända. Cirka 200 kvinnor kommer utbildas i självhjälpsgrupper. De får lära sig läsa, skriva och räkna. Därefter följer träning i entreprenörskap och hur man driver ett företag. Efter utbildningen och möjligheten till mikrolån kommer fler än 100 små familjeföretag att startas och ge ny försörjning till familjen.

Skola, hälsa, miljö och demokrati

Alla barn placeras i skola, skollokaler renoveras och fler lärare anställs. Barn som kommit efter sin åldersklass i skolan kommer först att få gå ”transit schools” för att läsa ifatt innan de kan gå in i den vanliga skolan. Utöver detta kommer omfattande hygien, hälso- och veterinärprogram genomföras. Ett speciellt miljöprogram startas med fokus på avfallshantering, vattenrening och biogas. Dessutom byggs ett medborgarcentrum där bybor får tillgång till internet och samhällsinformation. När projektet är slutfört efter två år har hela byn lyfts från svår fattigdom till en ny framtid med hopp, värdighet och valmöjligheter.

Hand in Hand hittills

Hand in Hand har hittills skapat 1,7 miljoner företag som genererat arbetstillfällen och inkomst till till 2,4 miljoner människor bland fattiga i Indien och Afrika. Det innebär att mer än 10 miljoner människor lämnat extrem fattigdom och att hundratusentals barn gått från arbete till skola. Hand in Hand genomför dessutom omfattande program för hälsovård, energi, miljö- och vatten.

Läs mer om Hand in Hand