Hand in Hand

Gekås Ullared hjälper tillsammans med Hand in Hand människor att ta sig ur fattigdom genom att starta eget företag. Projektet går ut på att öka människors möjlighet att ta sig ur fattigdom genom att bygga upp en egen försörjning.

Gekås och Hand in Hand

Gekås bekostar ett projekt i indiska byn Abidpur Manki som ger människor möjlighet till utbildning, mikrolån och stöd i sitt entreprenörskap. Projektet riktar sig i första hand till kvinnor.

Projektet i Abidpur Manki

Byn Abidpur Manki ligger i delstaten Uttar Pradesh i norra Indien. Närmaste stora stad är Ghaziabad. Det bor ca 4152 i Abidpur Manki och jordbruk är den dominerade sysselsättningen. Fattigdomen är stor då det saknas riktiga arbetstillfällen. Det är också vanligt att barn inte går i skolan, eftersom de måste hjälpa till att försörja familjen.

Entreprenörskap och jobb

Under de två år som Gekås finansierar det omfattande förändringsprogrammet kommer mycket att hända. Cirka 100 kvinnor kommer utbildas i självhjälpsgrupper. De får lära sig läsa, skriva och räkna. Därefter följer träning i entreprenörskap och hur man driver ett företag. Efter utbildningen och möjligheten till mikrolån kommer fler än 100 små familjeföretag att startas och ge ny försörjning till familjen.

Skola, hälsa, miljö och demokrati

Alla barn placeras i skola, skollokaler renoveras och fler lärare anställs. Barn som kommit efter sin åldersklass i skolan kommer först att få gå “transit schools” för att läsa ifatt innan de kan gå in i den vanliga skolan. Utöver detta kommer omfattande hygien, hälso- och veterinärprogram genomföras. Ett speciellt miljöprogram startas med fokus på avfallshantering, vattenrening och biogas. Dessutom byggs ett medborgarcentrum där bybor får tillgång till internet och samhällsinformation. När projektet är slutfört efter två år har hela byn lyfts från svår fattigdom till en ny framtid med hopp, värdighet och valmöjligheter.

Hand in Hand hittills

Hand in Hand har tränat över 2,6 miljoner människor i sina självhjälpsgrupper, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade företag och över 4 miljoner jobb. Det innebär att närmare 20 miljoner människor* har skapat sig långsiktigt förbättrade livsvillkor med hjälp av Hand in Hand’s arbete och deras donatorers stöd. Familjerna kan nu äta sig mätta och barnen kan gå i skolan och slipper att arbeta. De arbetar även för att förbättra människors hälsa, lokala miljö och kunskap om sina demokratiska rättigheter.

Läs mer om Hand in Hand

*En entreprenör beräknas i snitt försörja en medelstor familj på totalt fem personer.