Hand in Hand

Gekås Ullared hjälper tillsammans med Hand in Hand människor att ta sig ur fattigdom genom att starta eget företag. Projektet går ut på att öka människors möjlighet att ta sig ur fattigdom genom att bygga upp en egen försörjning.

Gekås och Hand in Hand

Gekås har sedan 2015 haft ett samarbete med Hand in Hand i Indien. Vi har hittills varit delaktiga i tre olika byprojekt där man arbetar för att lyfta byborna ur fattigdom och skapa möjligheter för mindre familjeföretag och öka tillgängligheten till utbildning för människorna i byn.

Under våren 2023 kommer ett  nytt byprojekt att startas upp där Gekås under de kommande 2,5 åren stöttar och hjälper byn upp ur fattigdom.

Projektet i Charbardi

Byn Charbardi  ligger i delstaten Madhya Pradesh i centrala Indien. Det bor cirka 1940 personer i byn och den största livnäringen är jordbruk. En stor del av befolkningen är analfabeter och kvinnor är överrepresenterade. Många barn går inte i skolan. Mer information kommer löpande.

Projektet i Kovilur

Byn Kovilur ligger i delstaten Tamil Nadu i södra Indien. Det bor runt 3 000 personer i byn och den största livnäringen är jordbruk. En stor del av befolkningen är analfabeter och kvinnor är överrepresenterade. Många barn går inte i skolan då de måste hjälpa till i jordbruket eller skickas iväg för att arbeta och tjäna pengar på andra håll.

Uppstartsarbetet har kommit igång något saktare med tanke på den situation vi har i världen just nu. Vi ser fram emot att hjälpa fler människor ur fattigdom.

Projektet i Abidpur Manki

Byn Abidpur Manki ligger i delstaten Uttar Pradesh i norra Indien. Närmaste stora stad är Ghaziabad. Det bor ca 4 152 personer i Abidpur Manki och jordbruk är den dominerade sysselsättningen. Fattigdomen är stor då det saknas riktiga arbetstillfällen. Det är också vanligt att barn inte går i skolan, eftersom de måste hjälpa till att försörja familjen.

Entreprenörskap och jobb

Under de 30 månader som Gekås finansierar det omfattande förändringsprogrammet kommer mycket att hända. I första hand fokuserar man på kvinnorna i byn. Flertalet kvinnor kommer utbildas i självhjälpsgrupper. De får lära sig läsa, skriva och räkna. Därefter följer träning i entreprenörskap och hur man driver ett företag. Efter utbildningen och möjligheten till mikrolån kommer fler än 100 små familjeföretag att startas och ge ny försörjning till familjen.

Skola, hälsa, miljö och demokrati

Alla barn placeras i skola, skollokaler renoveras och fler lärare anställs. Barn som kommit efter sin åldersklass i skolan kommer först att få gå “transit schools” för att läsa ifatt innan de kan gå in i den vanliga skolan. Utöver detta kommer omfattande hygien, hälso- och veterinärprogram genomföras. Ett speciellt miljöprogram startas med fokus på avfallshantering, vattenrening och biogas. Dessutom byggs ett medborgarcentrum där bybor får tillgång till internet och samhällsinformation. När projektet är slutfört efter två år har hela byn lyfts från svår fattigdom till en ny framtid med hopp, värdighet och valmöjligheter.

Projektet i Pannala

Byn Pannala ligger i delstaten Madhya Pradesh i centrala Indien. Det bor ca 1300 personer i Pannala och jordbruk är den dominerade sysselsättningen. Byn präglas av fattigdom och många barn går inte i skolan eftersom de måste hjälpa till att försörja familjen.

Entreprenörskap och jobb

Under de 2 år som Gekås finansierat förändringsprogrammet har mycket hänt. Man har reducerat antalet barn som arbetar och istället går de i skolan. Kvinnor har utbildats och det har skapats grupper för mikrolån för att de själva ska kunna hjälpa varandra. De har fått lära sig läsa, skriva och räkna, gått mindre utbildningar inom entreprenörskap och hur man driver ett företag. Efter utbildningarna och möjligheterna till mikrolån har fler än 100 små familjeföretag att startas och många kan nu försörja sina familjer. De ökade ekonomiska förutsättningarna har gjort familjer självförsörjande och hjälpt de att skapa en bättre livsstil utifrån utbildning, hälsa och andra aspekter i livet. Kvinnornas status har genom detta höjts och skapat ett mer jämställt samhälle.

Skola, hälsa, miljö och demokrati

Alla barn har placerats i skola, skollokalerna har renoverats och uppgraderingen av dagcentret har lett till att även de små barnen får tillgång till utbildning. Basala hygien, hälso- och veterinärprogram har genomförts. Utökningen av köksträdgårdar har ökat möjligheterna för de yngre kvinnorna att arbeta och skapa sig en hälsosam livsstil, vilket i sin tur höjt familjens status.

Hand in Hand hittills

Hand in Hand har utbildat över 3,3 miljoner människor i sina entreprenörskap, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade företag och över 5 miljoner jobb. Det innebär att närmare 20 miljoner människor* har skapat sig långsiktigt förbättrade livsvillkor med hjälp av Hand in Hand’s arbete och deras donatorers stöd. Familjerna kan nu äta sig mätta och barnen kan gå i skolan och slipper att arbeta. De arbetar även för att förbättra människors hälsa, lokala miljö och kunskap om sina demokratiska rättigheter.

Läs mer om Hand in Hand här: www.handinhandsweden.se

*En entreprenör beräknas i snitt försörja en medelstor familj på totalt fem personer.