Miljömärkning Green Key

Gekåsbyn och Hotellet i Ullared har båda tilldelats den internationella miljömärkningen Green Key. I Gekåsbyn och på Hotellet arbetar vi aktivt med CSR och strävar ständigt efter att minska miljöpåverkan och förbättra det sociala ansvarstagandet.

Vad är Green Key?

Green Key är en internationell miljö- och hållbarhetsmärkning som delas ut till logi-anläggningar och konferensverksamheter som på frivillig basis uppvisar miljöhänsyn och socialt ansvarstagande genom att uppfylla Green Keys strikta kriterier. I Sverige ansvarar organisationen Green Key Sverige för märkningen och har en nationell styrgrupp/jury som stödjer och utvecklar märkningen. Gruppen består av: Visita, Föreningen Sverige Ekokommuner, Naturens Bästa/Ekoturismföreningen, SCR Svensk Camping och och stiftelsen Håll Sverige Rent.

Vad innebär märkningen?

Green Keys kriterier omfattar 13 olika miljö- och hållbarhetsområden, bland annat ställs krav kring vatten- och energiförbrukning, avfall, tvätt och rengöring, livsmedel och socialt ansvarstagande.

Exempel på miljöinsatser

Mer information

Fråga gärna personalen i Gekåsbyn eller Hotellets reception om du vill veta mer om vårt pågående miljöarbete, eller hur du kan bidra. Mer information hittar du på www.greenkey.global