Återvinning

Vårt mål är att återvinna allt som går att återvinna.

Idag har vi avtal med Stena som tar emot den större delen av vårt avfall, men vi försöker också att hitta lokala producenter som kan ta tillvara de sorterade fraktionerna och omvandla det till nya produkter. Vi jobbar för att reducera våra förpackningsmaterial i så stor utsträckning som möjligt, men i dagsläget kan det inte elimineras helt. Vi strävar efter att vår egen personal samt leverantörer ska sortera all plast på korrekt sätt. Vi uppmanar också våra leverantörer att packa i storpack istället för flera små förpackningar som sedan behöver hanteras av våra medarbetare.

Under en dag i varuhuset händer det att varor eller förpackningar går sönder. Dessa produkter samlas in löpande och går till något som vi valt att kalla kross-sortering. Denna sortering görs löpande under dagen och allt som fortfarande går att säljas, t.ex. ett lakan vars förpackning gått sönder men fortfarande är helt och rent, packas om och går ut till försäljning igen. Det som inte går att sälja på något sätt registreras som kross och skickas vidare för återvinning. Det finns flera krosstationer i varuhuset som hanterar olika typer av återvinning, bland annat elektronik, textil, livsmedel med flera.