CancerRehabFonden

Ett samarbete har startats upp där Gekås skänker pengar till arbetet med kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna.

CancerRehabFonden

Sedan 2019 har Gekås ett samarbete med CancerRehabFonden, vilket innebär att Gekås skänker pengar till arbetet med att rehabilitera cancerdrabbade.

CancerRehabFonden är en ideell organisation som samlar in pengar för att kunna erbjuda rehabilitering till cancerdrabbade som behöver återhämta sig fysiskt och psykiskt. Sjukvården har inte resurser att erbjuda cancerrehabilitering till alla – därför behövs CancerRehabFonden.
Organisationen har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, är politiskt och religiöst oberoende, samt är medlem i branschorganisationen Giva.

Alla cancerdrabbade kan ansöka hos CancerRehabFonden om att få delta på ett veckolångt rehabprogram som leds av legitimerad personal. Programmet innehåller gruppsamtal med terapeut/psykolog, kostråd, fysisk aktivitet samt metoder för att hantera ångest och stress.

CancerRehabFonden är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag, utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.

Plastbärkassar hos Gekås

Årligen säljs 3,5 miljoner plastpåsar i kassalinjen i varuhuset. Försäljningen blir nu en del i sponsringsarbetet och överskottet skänks oavkortat till organisationerna CancerRehabFonden och Håll Sverige Rent. Ett litet steg mot en mer hållbar vardag.
– Vi har ingen ambition att tjäna pengar på försäljningen av plastpåsar utan vill att överskottet tillfaller organisationer som gör gott för både människa och miljö, säger vd Boris Lennerhov om satsningen.