SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en av världens största aktörer för barn i samhällsvård. Gekås Ullared är huvudpartner till SOS Barnbyar sedan 2017 och stödjer för närvarande verksamhet i Bangladesh och i Indien.

SOS Barnbyar är en världsomspännande barnrättsorganisation som verkar i 136 länder för att trygga barns nutid – och framtid. I mer än 70 år har SOS Barnbyar arbetat för att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. SOS Barnbyar arbetar även förebyggande med att stärka familjer som lever i utsatthet, så att de ska få hålla ihop och undvika att splittras på grund av fattigdom, arbetslöshet och andra påverkande orsaker.

Idag lever över 220 miljoner barn i världen under extremt utsatta förhållanden på grund av att de helt saknar, eller riskerar att förlora, den grundläggande omsorgen av en förälder. Det är ett av tio barn. Dessa barn glöms alltför ofta bort av myndigheter och blir osynliga för vuxenvärlden. Många löper stor risk att utsättas för övergrepp, utnyttjas som barnsoldater eller tvingas in i prostitution och trafficking.

SOS Barnbyar samarbetar med lokala aktörer för att långsiktigt stödja utsatta barn och familjer samt påverka beslutsfattare att sätta barnens bästa i fokus. Genom familjestärkande insatser, barnbyar, utbildnings- och hälsoinsatser ger SOS Barnbyar barn kärlek, omsorg och förutsättningar inför livet som vuxna.

Gekås bidrag går direkt till ett familjestärkande program i Bangladesh och till renoveringen av en barnby i Indien.