SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en av världens största aktörer för barn i samhällsvård. Genom SOS Barnbyar stödjer Gekås Ullared viktigt socialt utvecklingsprojekt i Bogra, Bangladesh.

– Vi har valt att förlägga hjälpen till Bogra i Bangladesh, eftersom vi har betydande affärsrelationer med regionen, vilket ger dem möjlighet till självförsörjning, säger Jonna Laakso, CSR-ansvarig på Gekås. Med vårt bidrag får barnen möjlighet att gå i skola och föräldrarna en yrkesutbildning.

Gekås Ullared samarbete med SOS Barnbyar innebär i praktiken att vi skänker pengar. Detta bidrag går till en grundskola och ett socialt center som arbetar med familjestärkande verksamhet, men även yrkesutbildning för vuxna.

Läs mer om SOS Barnbyar

Stöd SOS Barnbyar