SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en av världens största aktörer för barn i samhällsvård. Gekås Ullared är huvudpartner till SOS Barnbyar sedan 2017 och stödjer verksamhet i Banglore i Indien.

Idag lever över 220 miljoner barn i världen under extremt utsatta förhållanden på grund av att de helt saknar, eller riskerar att förlora, den grundläggande omsorgen av en förälder.

SOS Barnbyar samarbetar med lokala aktörer för att långsiktigt stödja utsatta barn och familjer samt påverka beslutsfattare att sätta barnens bästa i fokus. Genom familjestärkande insatser, barnbyar, utbildnings- och hälsoinsatser ger SOS Barnbyar barn kärlek, omsorg och förutsättningar inför livet som vuxna.

Gekås bidrag går direkt till barnbyn i Banglore i Indien. I Indien finns över 447 miljoner barn under 18 år och trots förbättringar under de senaste årtiondena, möter ungefär hälften av Indiens barn svårigheter i livet.

Flickor i Indien är särskilt utsatta och är i större utsträckning fattiga, hemlösa eller faller offer för våld; speciellt på landsbygden där flickor inte har tillräcklig tillgång till grundläggande vård och utbildning. På landsbygden är det också vanligt med barnäktenskap (äktenskap med barn under 18 år).

Tillsammans med SOS Barnbyar bygger vi framtidens barnby i Banglore

I dagsläget bor 127 barn i barnbyns 16 SOS-familjer, med ytterligare 30 flickor som bor på internatskolor. I ungdomsboendet i anslutning till byn bor dessutom 76 ungdomar, som tillsammans med ytterligare 48 ungdomar får hjälp och stöd att förbereda sig inför livet som vuxna. I Banglore drivs även ett familjestärkande program där 864 barn från sammanlagt 207 familjer, som riskerar att splittras, får hjälp och stötning.

Läs mer om SOS Barnbyar

Läs mer om vad du kan göra