Inköp

Gekås organisation för inköp, drift och logistik ser till att varor köps in, levereras och placeras ut på hyllorna i varuhuset. Vår inköpsavdelning sköter inköpen från huvudkontoret i Ullared. Vi gör våra inköp via både agenter och importörer, samt via direktkontakt med tillverkare. Inköpsorganisationen har tre huvudområden: konfektion, special och dagligvaror. Respektive huvudområde har en sortimentschef, och rapporterar till en övergripande ansvarig inköpschef.

 

Marknadsanalys

Inköpen startar med marknadsanalys, inspiration och trendarbete. Detta görs av respektive inköpare på mässor, inspirationsresor och butiksbesök.

Leverantörbesök

Inköparen träffar sedan sina leverantörer. Leverantörsbesök görs både i Sverige, Europa och övriga världen.

Provhantering

Om prover beställs vid orderläggningen kommer dessa till Gekås inköpsavdelning för utvärdering. Eventuella  förändringar av produkten görs.

Försäljningsuppföljning

Uppföljning av försäljningen görs löpande av våra inköpare som tillsammans med varuhusdriftens personal går igenom sortimentet.

Budgetarbete

En inköpsbudget sätts för varje inköpsområde och denna förankras med inköpschefen. Man gör kollektionsplanering och sätter ramar för vilka produkter som ska köpas in för kommande säsong.

Orderläggning

Kollektionen och urvalet av  produkter planeras ytterligare  och därefter sker en order- läggning. Denna görs av inköparen eller inköpsassistenten.

Leverans

Varorna levereras till Gekås. Inköpsassistenterna bekräftar mottagandet via vårt interna system.

Reklamationshantering

Om en kund skulle vara missnöjd med sin vara så finns möjlighet att reklamera den. Detta hanteras av vår reklamationsavdelning. De tar emot alla kundärenden och löser de flesta ärenden direkt med kunden.