Hållbarhetspolicy

Under 2018 togs vår nya hållbarhetspolicy fram. Den kommer framöver att finnas med som underlag vid beslut och finns tillgänglig både internt och externt.

Hållbarhetspolicy Gekås AB

Gekås AB hållbarhetsarbete grundar sig i vår värdekedja.
Vi arbetar löpande med att minska vår påverkan på vår omvärld i flertalet olika projekt.

Produkt/Service

Våra produkter/service ska bidra till en enklare och bättre vardag för våra konsumenter. Med hållbarhet som en integrerad del i utvecklingsprocessen kan vi skapa bättre produkter/service för en mer hållbar framtid.

Miljö

Vi arbetar för en bättre miljö vid tillverkningen genom att skapa förutsättningar för att reducera andelen spill och kemikalieförbrukning vid produktion av våra produkter.

Vi tar ansvar för vår närmiljö genom att välja bättre alternativ för den energiförbrukning vi har vid våra anläggningar och väljer mer hållbara alternativ vid renoveringar och nybyggnationer.

Vi vill med en utökad cirkulär process för våra produkter/service skapa en mer hållbar utveckling.

Socialt ansvar

Vi vill vara med och skapa hållbara förändringar i vår omvärld, bland annat genom att arbeta aktivt med social sponsring och olika samarbeten där hållbarhet är i fokus.

Ekonomi

Vi vill skapa en hållbar utveckling för alla genom smarta val när det kommer till de ekonomiska processer vi kan styra.

Kund

Vi vill ge våra kunder den bästa totala shoppingupplevelsen där hållbarhet är en integrerad del i processen.