Human Bridge

Human Bridge är en biståndsorganisation som genomför materialrelaterade projekt. I samarbete med Human Bridge startade Gekås 2012 Textilreturen, en återvinningsstation där begagnade textilier blir bistånd i form av sjukhusutrustning och handikapphjälpmedel.

Insamling

Runt om i destination Ullared finns textilreturens insamlingsboxar, där ni kan lämna kläder och andra textilier. Textilier och kläder som lämnar till Textilreturen tas om hand av personal från Human Bridge.

Vad händer med insamlade textilier?

Alla textilier och kläder som lämnas till Textilreturen sorteras av personal från Human Bridge. Personalen från Human Bridge väljer vilka kläder som går till direkta biståndsinsatser och vad som ska säljas i deras second-hand butik. Alla pengar som Textilreturen genererar går till att samla in, reparera och skicka ut sjukvårdsmaterial och handikapputrustning till de platser i världen som behöver den mest.

Hjälpen når fram

När du lämnar kläder till textilreturen kan du känna dig trygg i att dina textilier tas om hand på ett seriöst sätt och att dina insatser verkligen gör nytta. Dessutom bidrar du till att minska sopberget, som till stor del består av bortkastade textilier.

Vill du veta mer om Human Bridge