Human Bridge

Human Bridge är en biståndsorganisation som genomför materialrelaterade projekt. I samarbete med Human Bridge startade Gekås 2012 Textilreturen, en återvinningsstation där begagnade textilier blir bistånd i form av sjukhusutrustning och handikapphjälpmedel.

Textilier som lämnas på Textilreturen sorteras av personal från Human Bridge, som väljer vilka kläder som ska säljas i deras second-hand butik, och vad som ska skänkas till bistånd. All pengar som Textilreturen genererar går till att samla in sjukvårdsmaterial som sedan skickas till de platser i världen där behovet är som störst.

Insamlingsboxar

Runt om i destination Ullared finns insamlingsboxar. Allt Human Bridge överskott vid försäljning av textilier går till biståndsinsatser i form av leverans av kläder eller iordningställande och leverans av sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel. Genom deras biståndssändningar får sjukhus och kliniker testad utrustning som blir till hjälp för många. Läs mer på www.humanbridge.se 

Vad händer med insamlade textilier?

Kläderna du lämnar in på Textilreturen tas om hand av Human Bridge. En del går till försäljning och en del går till  direkt till humanitär hjälp. De textilier som inte är i skick att återanvändas sorteras till olika former av återvinning. Allt överskott av försäljning av textilier går till biståndsinsatser. Läs mer på www.humanbridge.se

Hjälpen når fram

När du lämnar dina kläder på Textilreturen kan du känna dig säker på att dina tetilier tas om hand på ett seriöst sätt och att din insats verkligen gör nytta. Dessutom bidrar du till att minska sopberget, som till stor del består av bortkastade textilier. Allt tas om hand, även kassarna som kläderna lämnas in i återvinns.