Hållbarhet

Allt vi gör påverkar vår omvärld. På Gekås tar vi ansvar genom att arbeta målmedvetet med att integrera CSR (Corporate Social Responsibility) i våra affärer och i vår dagliga verksamhet. Det gör vi ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.