Reklamation

Du kan reklamera en vara om det gäller ett fel som funnits med på varan från köptillfället och du får inte själv ha orsakat felet. För att garantin ska gälla måste du uppvisa ett kvitto. Om du inte längre har kvar ditt kvitto kan vi hjälpa dig återskapa ditt kvitto med hjälp av inköpsdatum och slutsumma (om du betalt med kort finns denna information på ditt kontoutdrag). För en så snabb och bra hantering som möjligt ber vi dig kontakta eller komma till varuhuset med din reklamation inom tre månader från att du upptäckt felet.

Vad är reklamation?

Att reklamera en vara betyder att du kontaktar oss och berättar att det är något fel på en vara du köpt hos oss, för att till exempel få ersättning. Du har rätt att reklamera en vara i två år efter ditt inköp vid uppvisande av kvitto. Även om varans garanti är kortare än två år påverkar detta inte varans reklamationstid.

Om det visar sig att varan var fel från början kan du har rätt att:

Kom ihåg att du inte kan ställa alla krav på en gång.

Reklamationsrätt

Det är alltid du som måste visa att en vara är felaktig och efter två år, då garantitiden upphört, har du ett års reklamationsrätt, det innebär att du måste kunna bevisa att det inte är du som har orsakat felet. Du har alltså reklamationsrätt i tre år.

Reklamera i varuhuset

Om du köpt en defekt vara hos oss kan du lämna den i Varubyte för felkonstaterande inom tre månader från det att felet upptäcktes tillsammans med ditt kvitto. Varubyte hittar du direkt till höger när du kommer in i varuhusentrén.

Reklamation via post

Vill du reklamera via post hör du av dig till Kundservice via kontaktformuläret för att få en förbetald fraktsedel. Glöm inte att välja reklamation!

Frågor?

Kontakta Kundservice på telefonnummer 0346-37 500, alternativ via kundservice@gekas.se