Shoppingbussen

Gekås shoppingbuss är en gratisbuss som går mellan varuhuset och Gekåsbyn. Med Shoppingbussen tar du dig enkelt fram och tillbaka mellan varuhuset och Gekåsbyn och du behöver inte tänka på parkering.

Ta shoppingbussen till varuhuset!

Shoppingbussen är helt gratis och tar alla gäster mellan varuhuset och våra olika boenden. Shoppingbussen är ett smidigt och enkelt alternativ, så att du kan låta bilen stå – och dessutom bra för miljön! Bussturen startar alltid först från infarten till Gekåsbyn. Se hållplatser och tidtabell nedan.

Hållplatser

1. Infarten till Gekåsbyn
2. Ställplats, incheckningen (endast öppen vid behov)
3. Extraparkering, fotbollsplanen (endast öppen vid behov)
4. varuhuset (bussterminalen) Ställplatsen, Sönneräng
5. Ställplats Sönneräng
6. Reservhållplats (vid kyrkan)

Höstens tidtabell

Fredagar vecka 37 – 39

15.30 – 20.45

Lördagar vecka 37 – 39

09.00 – 20.30

12.30 – 13.30 (köruppehåll)

Söndagar vecka 37 – 39

09.00 – 14.00

Fredagar vecka 40 – 48

15.30 – 22.45

Lördagar vecka 40 – 48

09.00 – 22.30

12.30 – 13.30 (köruppehåll)

Söndagar vecka 40 – 48

09.00 – 14.00

Avvikande hösttider

Lördag vecka 44

09.00 – 20.30

12.30 – 13.30 (köruppehåll)