Shoppingbussen

Gekås shoppingbuss är en gratisbuss som går mellan varuhuset och Gekåsbyn. Med Shoppingbussen tar du dig enkelt fram och tillbaka mellan varuhuset och Gekåsbyn och du behöver inte tänka på parkering.

Ta shoppingbussen till varuhuset!

Shoppingbussen är helt gratis och tar alla gäster mellan varuhuset och våra olika boenden. Shoppingbussen är ett smidigt och enkelt alternativ, så att du kan låta bilen stå – och dessutom bra för miljön! Bussturen startar alltid först från infarten till Gekåsbyn. Se hållplatser och tidtabell nedan.

Tidtabell

Vecka 37-38
Fredag: 15.30-20.45
Lördag: 9.00-20.30 (köruppehåll 12.30-13.30)
Söndag: 9.00-14.30 (köruppehåll 12.30-13.30)

Vecka 39
Fredag: 15.30-22.30
Lördag: 8.00-22.30 (köruppehåll 12.30-13.30)
Söndag: 9.00-14.30

Vecka 40-43
Fredag: 15.30-22.30
Lördag: 9.00-22.30 (köruppehåll 12.30-13.30)
Söndag: 9.00-14.30 (köruppehåll 12.30-13.30)

Vecka 44 Allhelgonahelgen
Fredag: 15.30-22.30
Lördag: 9.00-20.30 (köruppehåll 12.30-13.30)
Söndag: 9.00-14.30 (köruppehåll 12.30-13.30)

Vecka 45-49
Fredag: 15.30-22.30
Lördag: 9.00-22.30 (köruppehåll 12.30-13.30)
Söndag: 9.00-14.00 (köruppehåll 12.30-13.30)

Från vecka 49 har Shoppingbussen köruppehåll.

Hållplatser

1. Infarten till Gekåsbyn
2. Ställplats, incheckningen (endast öppen vid behov)
3. Extraparkering, fotbollsplanen (endast öppen vid behov)
4. Varuhuset (bussterminalen)
5. Ställplats Sönneräng
6. Reservhållplats (vid kyrkan)