Gekåsbyn

Gekåsbyn och Hotellet arbetar aktivt med CSR och strävar ständigt efter att minska miljöpåverkan och förbättra det sociala ansvarstagandet.