Nätverk och medlemskap

Gekås ingår och är aktiv i flera nätverk. Tillsammans kan vi hjälpas åt att bevaka men också vara delaktiga i att sätta agendan för en mer hållbar värld.

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen är ett medlemsbaserat nätverk som lyfter frågor, lagar och krav gällande kemikalier.

Läs mer här!

Svensk Handel

Svensk Handels uppdrag är att stärka handelns konkurrenskraft.

Läs mer här!

SIS - Svenska institutet för standarder

SIS driver och samordnar standardisering i Sverige. Som medlem driver man utvecklingen inom sitt område. Gekås sitter med i TK 160o, standardisering inom textil.

Läs mer här!

Textilimportörerna

Textilimportörerna är en branschorganisation för alla som bedriver handel med textilier, lädervaror, kläder och skor.

Läs mer här!

Lek & Baby

Lek & Babybranschen är branschorganisationen för alla aktörer, tillverkare, grossist, importör eller återförsäljare på den svenska marknaden för leksaker, hobby- barn- och babyprodukter.

Medlemskapet innebär att man verkar för en sund utveckling av marknaden och tar socialt ansvar för att de produkter som säljs är säkra och följer de lagar och förordningar som finns inom området.

Läs mer här!