Gekås hållbarhetsrapport

För att kunna integrera hållbarhet i våra affärer så krävs det att vi tar ansvar i hela vår värdekedja, från produktidé till försäljning och återvinning. Genom att redovisa vårt arbete i en hållbarhetsrapport kan vi visa vårt förbättringsarbete för hela företaget på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

Gekås AB är en koncern med blicken riktad framåt. Allt vi gör påverkar vår omvärld. På Gekås tar vi ansvar genom att arbeta målmedvetet med att integrera CSR (Corporate Social Responsibility) i våra affärer och i den dagliga verksamheten. Det görs både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv genom exempelvis förbättrade arbetsvillkor i leverantörsfabrikerna, etikfrågor, förhållningssätt kring mänskliga rättigheter och miljöarbete. Vi vet att detta är en god affär som ger långsiktig lönsamhet – för alla. 

 

Ladda ner Hållbarhetsrapporten 2022

Ladda ner Hållbarhetsrapporten 2021

Ladda ner Hållbarhetsrapporten 2020

Ladda ner Hållbarhetsrapporten 2019

Ladda ner Hållbarhetsrapporten 2018

Ladda ner Hållbarhetsrapporten 2017

Har du frågor om Gekås hållbarhetsarbete? Hör gärna av dig till csr@gekas.se

Läs vår hållbarhetsrapport för 2022 nedan!