Gekås hållbarhetsrapport

Allt vi gör påverkar vår omvärld. På Gekås tar vi ansvar genom att arbeta målmedvetet med hållbarhet. I vår hållbarhetsrapport för 2017 kan du läsa mer om vårt arbete.

Gekås AB är en koncern med blicken riktad framåt. Vår strävan är att alltid bli 1 % bättre på allting vi gör. Det gäller såväl miljöarbete och hållbarhet som kundens upplevelse i varuhuset och medarbetarnas trivsel i vardagen.

Allt vi gör påverkar vår omvärld. På Gekås tar vi ansvar genom att arbeta målmedvetet med att integrera CSR (Corporate Social Responsibility) i våra affärer och i den dagliga verksamheten. Det görs både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv genom exempelvis förbättrade arbetsvillkor i leverantörsfabrikerna, etikfrågor, förhållningssätt kring mänskliga rättigheter och miljöarbete. Vi vet att detta är en god affär som ger långsiktig lönsamhet – för alla.

För att läsa mer om Gekås hållbarhetsarbete kan du ladda ner vår hållbarhetsrapport för 2017

Ladda ner Hållbarhetsrapporten 2017

Har du frågor om Gekås hållbarhetsarbete? Hör gärna av dig till csr@gekas.se