Gekås Bolagsstruktur

I Gekås Ullared AB ingår flera affärsområden; varuhuset där det mesta av omsättningen finns, Gekåsbyn, som hyser camping och boendeverksamhet samt Gekås restauranger.

Boris Lennerhov är vd för Gekås Ullared AB och alla verksamheter som ingår där. Affärsområdeschef för Gekås Restauranger är Patric Jernberg. Sara Ståhle är affärsområdeschef för Gekåsbyn och Hotellet, där alla boendeenheter, camping, motell och hotell i bolaget är samlat. Gekås AB är moderbolaget och det är där huvudstyrelsen finns. Företaget är även delägare i ett Vindkraftsbolag, Falkenbergs Biogas (15 %) samt aktieägare i Heads (10 %) som är vår leverantör av affärssystem inom IT.

Styrelse

Ordförande är Ulf Öjerklint, som har en lång erfarenhet av Gekås historia. Han var med och slutförde affären för nuvarande ägares räkning 1991. Ulf har sedan varit ordförande i företagets styrelse från 1991 fram till idag, med ett uppehåll 2007 – 2009.
Han är i grunden advokat och har en särskild kompetens när det gäller styrelsearbete, avtal och juridiska frågor.
Boris Lennerhov, vd
Thomas Karlsson, ägare
Torbjörn Bäck, ägare
Izabela Nanneson, arbetstagarrepresentant har arbetat på Gekås sedan 1991. Izabela blev fackligt engagerad 2003 och är idag ordförande för Handelsklubben på Gekås.
Martina Jacobsen Ahlström , arbetstagarrepresentant, har jobbat på Gekås sedan 2007. Martina har varit fackligt aktiv i Handelsklubben sedan 2016 och är i klubben bl.a. studieorganisatör.
Fredrik Malmström, arbetstagarrepresentant.
Christina Ivarsson, arbetstagarrepresentant. Christina är inköpare och har jobbat på Gekås sedan 2004. Ordförande i Gekås facklubb Unionen sedan starten 2019.

VD

Boris Lennerhov är vd för Gekås Ullared AB sedan 7 november 2017. Boris har tidigare varit koncern vd mellan åren 2000 och 2014 och blev då välkänd tv-profil genom reality-serien Ullared. Boris har även ett flertal styrelseuppdrag i inom fastighetsbranschen och detaljhandel.

Våra ägare

Gekås Ullared AB ägs till lika delar av Torbjörn Bäck och Thomas Karlsson. Torbjörn och Thomas har arbetat på Gekås sedan de slutade skolan. År 1991 var det sex personer, anställda på företaget, som tog över efter grundaren Göran Karlsson.

Torbjörn Bäck, född 1963, började arbeta på Gekås lager som fjortonåring.

-Efter ett par år på företaget fick jag följa dåvarande ägaren Göran Karlsson på inköpsresor, Berättar Torbjörn Bäck.

Det arbetet har han fortsatt med och än idag arbetar Torbjörn som inköpare, nu med leksaker som sitt område.

Thomas Karlsson, född 1965, började jobba på Gekås direkt efter gymnasiet och vid 20 års ålder började han köpa in varor till livsmedelsavdelningen. Han jobbar fortfarande kvar som inköpare, men idag på Hygien & Rengöringsavdelningen.

-Vi vill fortsätta att skapa goda förutsättningar för att utveckla Gekås Ullared som destination med shopping, boende, mat och aktiviteter, så att våra kunder får en ännu bättre shoppingupplevelse när de besöker oss, säger Thomas Karlsson och Torbjörn Bäck.

Ledningsgruppen

Boris Lennerhov,  tf. koncern- och varuhus vd

Thomas Karlsson, ägare

Torbjörn Bäck, ägare

Joakim Peterson, vice vd, Ekonomi och IT

Patric Jernberg, Affärsområdeschef Gekås Restauranger

Sara Ståhle, Affärsområdeschef Gekåsbyn och hotellet

Christian Henriksson, varuhuschef

Linda Nilsson, inköpschef

Boris Carlsson, säkerhetschef

Niklas Frejd, logistikchef

Anna-Katharina Abrahamsson, personalchef

Johan Armfeldt, IT-chef

Martin Hedberg, projektledare

Hans Erik Wortmann, fastighetschef

Anna-Kerstin Martinsson, marknadschef