Gekås Bolagsstruktur

Vid första anblick kan det vara svårt att förstå att Gekås Ullared består av flera bolag, bland annat Gekåsbyn Ullared AB och Gekås Ullared Restaurang AB. En Bolagsstruktur visar hur de olika bolagen i koncernen förhåller sig till varandra.

Sedan november 2017 är Boris Lennerhov tf. koncern- och varuhus vd för Gekås. Gekås Ullared AB är moderbolaget och det är där huvudstyrelsen finns. Varuhuset Gekås Ullared AB är ett dotterbolag, tillsammans med Gekås Ullared Restaurang AB, där Patric Jernberg är vd, och Gekåsbyn Ullared AB, där Sara Ståhle är vd. Gekås AB är även delägare i ett Vindkraftsbolag. I samtliga dotterbolag är Boris Lennerhov styrelseordförande.

Gekås AB är också delägare i Falkenbergs Biogas (15 procent) och äger 10 procent av aktierna i Heads som är vår leverantör av affärssystem inom IT.

Styrelse

Gekås styrelse utgörs av ledamöter med vitt skild arbetslivserfarenheter och intresseområden. Samtliga externa ledamöter har även som uppgift att  intressera sig för framtidsfrågor i företaget.

Externa ledamöter

Ulf Öjerklint, ordförande har en lång erfarenhet av Gekås historia. Han var med och slutförde affären för nuvarande ägares räkning 1991. Ulf har sedan varit ordförande i företagets styrelse från 1991 fram till idag, med ett uppehåll som ordförande 2007 – 2009. Ulf är i grunden advokat och har en särskild kompetens när det gäller styrelsearbete, avtal och juridiska frågor.

Interna ledamöter

Boris Lennerhov, tf. koncern- och varuhus vd

Thomas Karlsson, ägare

Torbjörn Bäck, ägare

Izabela Nanneson, arbetstagarrepresentant har arbetat på Gekås sedan 1991. Izabela blev fackligt engagerad 2003 och är idag ordförande för Handelsklubben på Gekås.

Karin Eriksson, arbetstagarrepresentant. Karin har varit anställd på Gekås sedan 1999. 2009 blev Karin fackligt engagerad och är idag vice ordförande för Gekås fackklubb Handels.

Koncern vd

Sedan 7 november 2017 är Boris Lennerhov tf. koncern- och varuhus vd för Gekås AB. Boris har tidigare varit koncern vd mellan åren 2000 och 2014 och blev då välkänd tv-profil genom reality-serien Ullared.

Våra ägare

Gekås Ullared AB ägs till lika delar av Torbjörn Bäck och Thomas Karlsson. Torbjörn och Thomas har arbetat på Gekås sedan de slutade skolan. År 1991 var det sex personer, anställda på företaget, som tog över efter grundaren Göran Karlsson.

Torbjörn Bäck, född 1963, började arbeta på Gekås lager som fjortonåring.

-Efter ett par år på företaget fick jag följa dåvarande ägaren Göran Karlsson på inköpsresor, Berättar Torbjörn Bäck.

Det arbetet har han fortsatt med och än idag arbetar Torbjörn som inköpare, nu med leksaker som sitt område.

Thomas Karlsson, född 1965, började jobba på Gekås direkt efter gymnasiet och vid 20 års ålder började han köpa in varor till livsmedelsavdelningen. Han jobbar fortfarande kvar som inköpare, men idag på Hygien & Rengöringsavdelningen.

-Vi vill fortsätta att skapa goda förutsättningar för att utveckla Gekås Ullared som destination med shopping, boende, mat och aktiviteter, så att våra kunder får en ännu bättre shoppingupplevelse när de besöker oss, säger Thomas Karlsson och Torbjörn Bäck.

Ledningsgruppen

Boris Lennerhov,  tf. koncern- och varuhus vd

Thomas Karlsson, ägare

Torbjörn Bäck, ägare

Joakim Peterson, vice vd, Ekonomi och IT

Patric Jernberg, Affärsområdeschef Restaurangbolaget AB

Sara Ståhle, Affärsområdeschef Gekåsbyn AB

Christian Henriksson, varuhuschef

Linda Nilsson, inköpschef

Boris Carlsson, säkerhetschef

Niklas Frejd, logistikchef

Anna-Katharina Abrahamsson, personalchef

Johan Armfeldt, IT-chef

Martin Hedberg, projektledare

Hans Erik Wortmann, fastighetschef

Anna-Kerstin Martinsson, marknadschef