Tillbaka till nyheter
Samarbeten som gör skillnad

Samarbeten som gör skillnad

Den 15 maj 2023

Tillbaka till nyheter

Grunden för ett blomstrande samhälle är att människor lever ett liv med förutsättningar för god hälsa, möjlighet till självförsörjning och insikt om alla individers lika värde. Gekås Ullared samverkar med en rad organisationer för att bidra till en bättre och mer hållbar vardag.

CANCERREHABFONDEN
Sedan 2019 har Gekås Ullared ett samarbete med CancerRehabFonden, vilket innebär att vi bidrar ekonomiskt för att stötta organisationens viktiga arbete med rehabilitering för personer som ­drabbats av cancer.
Att genomgå en cancerbehandling innebär en stor påfrestning för både kropp och själ. Det är vanligt med både fysiska och psykiska symtom även efter avslutad behandling. Det kan vara svårt att komma tillbaka till vardagen och många ­cancerdrabbade behöver hjälp och stöd för att komma vidare, något som sjukvården inte alltid kan erbjuda. Det är här som CancerRehab­Fonden gör skillnad. De erbjuder rehabprogam som sträcker sig över fem dagar där fokus är kostråd, psykologsamtal, fysisk aktivitet, yoga, ­mindfulness och avslappningsövningar.
Rehabveckan är helt kostnadsfri för deltagarna där mat, boende och rehabprogram ingår. Detta viktiga arbete finansieras helt av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.
www.cancerrehabfonden.se

 

Gekås vd Patrik ­Levin besöker ­Rehabcenter Mösseberg i ­Falköping och träffar CancerRehabfondens generaldirektör Pia Watkinson, och deltagarna på en av organisationens rehabveckor.

 

SOS BARNBYAR
SOS Barnbyar jobbar för att barn ska få vara barn genom hela barndomen. Det ger barn och unga förutsättningar att skapa en hållbar ­framtid för sig själva och sina samhällen. SOS Barnbyar är en världsomspännande ­organisation som finns på plats i närmare
140 länder.
Gekås Ullared har varit ­samarbetspartner till SOS Barnbyar sedan 2009 och vårt årliga bidrag går till projekt och barnbyar som är ­placerade i våra ­asiatiska produktions­länder. Gekås bidrag går för närvarande till ett ­familjestärkande program i ­Bangladesh och till ­renoveringen av en barnby i Indien. ­Renoveringen gjordes för att bättre möta ­familjernas behov, i detta fall pojkar i åldersgruppen 10–14 år och deras SOS-föräldrar.
www.sos-barnbyar.se

SOS Barnbyar arbetar med barnbyar och familjestärkande program där målet är att barn ska få vara barn genom hela barndomen.

HAND IN HAND
Hand in Hand Swedens vision är en värld där varje ­människa har kraft och förmåga att ta sig ur fattigdom och där ­kommande generationer kan utvecklas och bidra till en ­hållbar framtid. Målgruppen är främst kvinnor och unga i mindre byar på landsbygden i Indien, Kenya, Zimbabwe, Tanzania och Afghanistan. Genom utbildning och stöd har hittills över sex miljoner småskaliga entreprenörer sett dagens ljus. Med en stabilare inkomst, ett socialt skyddsnät och stärkt motståndskraft mot kriser kan människor börja ta makten över sitt liv och sin framtid.
Gekås Ullared har sedan 2015 haft ett samarbete med Hand in Hand i Indien. Vi har hittills varit delaktiga i tre olika ­byprojekt och har nu startat upp ett fjärde projekt i byn ­Charbardi Gram Panchayat. Projektet löper över 2,5 år och syftar till att stötta byborna från fattigdom till självförsörjning.
www.handinhandsweden.se

Hand in hand stöttar främst kvinnor och unga i mindre byar att starta företag, bland annat inom sömnad.

TEXTILRETUREN & HUMAN BRIDGE
Textilreturen är ett samarbete mellan Gekås Ullared och biståndsorganisationen Human Bridge. Tillsammans driver vi en verksamhet för textilinsamling på plats i Ullared. Här får gamla kläder, skor, accessoarer och hushållstextilier nytt liv i ett klimatsmart kretslopp.
Allt som du lämnar i Textilreturens gröna insamlingsboxar, som finns utställda runt om i Ullared, tas om hand på vår anläggning som ligger två kilometer från varuhuset. Produkterna sorteras efter skick och kvalitet och säljs sedan via second hand-butiker, skänks som bistånd eller säljs till sorteringsindustrin. ­Överskottet ­finansierar Human Bridges materialbiståndsprojekt i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Organisationens huvudfokus är utrangerad sjukvårdsutrustning som har skänkts från sjukhus, vårdinrättningar och företag i Sverige. Utrustningen sorteras, ­renoveras, repareras och kvalitetssäkras för att sedan skickas i väg som bistånd. Genom dessa biståndssändningar får sjukhus och kliniker runt om i världen tillgång till testad utrustning som blir till stor hjälp för många människor.
www.humanbridge.se

Materialet som samlas in via Textilreturen sorteras på anläggningar i Sverige. Här arbetar Oli Joof på Human Bridges anläggning i Holsbybrunn.