Tillbaka till nyheter
Återkallelse Santa Maria Dip Nacho Cheese Style

Återkallelse Santa Maria Dip Nacho Cheese Style

Den 22 september 2023

Tillbaka till nyheter

Paulig återkallar ”Santa Maria Dip Nacho Cheese Style”. Anledningen är en upptäckt produktsäkerhetsrisk. Återkallelsen omfattar Santa Maria Dip Nacho Cheese Style (250 g) med bäst-före-datum från 01/06/2025 till 31/08/2025.

Återkallelsen av Santa Marias ostdipp görs efter fynd av en bakterie i en batch med ostsås och som försiktighetsåtgärd återkallas samtliga produkter. I nuläget har inget fall av sjukdom till följd av konsumtion av produkterna rapporterats in.

Bakterien kan orsaka symptom såsom yrsel och kräkningar. Eventuella symptom är övergående och förvinner normalt inom 24 timmar.

Leverantören är i tät kontakt med tillverkaren av produkten för att säkerställa att åtgärder vidtas för att förhindra att problemet återuppstår.

Återkallelsen gäller följande produkter:

Art.no Product name Volume BBD Batch code GTIN
200722 Dip Nacho Cheese Style 250Gx12 250g 01/06/2025 2328853 07311312007223
200722 Dip Nacho Cheese Style 250Gx12 250g 02/06/2025 2328854 07311312007223
200722 Dip Nacho Cheese Style 250Gx12 250g 05/06/2025 2329017 07311312007223
200722 Dip Nacho Cheese Style 250Gx12 250g 06/06/2025 2329018 07311312007223
200722 Dip Nacho Cheese Style 250Gx12 250g 07/06/2025 2329019 07311312007223
200722 Dip Nacho Cheese Style 250Gx12 250g 12/06/2025 2329121 07311312007223
200722 Dip Nacho Cheese Style 250Gx12 250g 14/06/2025 2329122 07311312007223
200722 Dip Nacho Cheese Style 250Gx12 250g 15/06/2025 2329123 07311312007223
200722 Dip Nacho Cheese Style 250Gx12 250g 20/06/2025 2329231 07311312007223

Ersättning

För ekonomisk ersättning för produkten kontakta Paulig Customer Service: konsumentkontakt@santamaria.se eller via telefon på 020-67 42 00