Gekåsbyns bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för dig som själv eller genom annan träffar avtal med Gekås Ullared AB enligt vad som angetts i bokningsbekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, aktiviteter eller andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Ansvarig uthyrare

Ansvarig arrangör är Gekås Ullared AB, 311 85 Ullared. Tel: 0346-37501. Org.nr: 556399-0877. Som arrangör är vi skyldiga att:

Minimiålder

För att boka/ingå avtal med Gekås Ullared AB måste man vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Avbokning och ändring

Tillfälliga avbokningsregler till och med 2021-05-31

Alla gäster med ankomst till och med 2021-05-31 kan avboka sin vistelse fram till dagen innan ankomst utan kostnad. Avbokningar på incheckningsdagen debiteras med 100%.
För bokningar med ankomst från 2021-06-01 gäller ordinarie villkor tills vidare (se nedan).

Ordinarie avbokningsregler

Vid avbeställning tidigare än 4 veckor innan ankomst avgår ingen avgift. Vid avbeställning senare än 4 veckor före ankomst skall beställaren ersätta leverantören med en viss procentsats av värdet på beställningen. Vid avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen.
Avbeställning för privatpersoner;
senare än 4 veckor före ankomst = 25% ersättning
1 dag före ankomst eller på ankomstdag = 100% ersättning

Har du bokat paket som innehåller entrébiljetter till konsert, show eller annan föreställning, är dessa entrébiljetter bindande från bokningstillfället och går ej att avboka. Återbetalning sker endast av det belopp som motsvarar logi.

Skyldigheter som kund

Force Majeure

För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför uthyrarens kontroll som uthyraren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är uthyraren fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans ställts in beroende på någon som uthyraren anlitat eller annan i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Behandling av personuppgifter

Genom att slutföra bokningen samtycker resenären till att personuppgifter får behandlas av Gekås Ullared AB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration och att tillförsäkra att Gekås har tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla skyddet för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Vid bokning erhåller kund mailbekräftelse, ett nyhetsbrev inför vistelsen samt ett uppföljningsmail med frågor efter avresa.  Läs mer om hur Gekås behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy

Välkommen till Gekåsbyn!