Köpvillkor

1. Allmänt

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller när kunden (”Kunden”) gör en beställning via självbetjäningskassor eller bemannade kassor avsedda för beställning. Beställningslösningen benämns nedan för ”Handelsplattformen”. Avtal ingås mellan Kunden och Gekås Ullared AB (”Gekås”), org. nr. 556399-0877.

2. Avtal och beställning

För att genomföra ett köp via Handelsplattformen måste Kunden acceptera Villkoren. Kunden förbinder sig då att följa Villkoren samt godkänner att denne tagit del av integritetspolicyn och samtyckt tillämpningen av denne. Avtalet är ingått, med tillämpning av Villkoren, först när Gekås skriftligen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit en beställningsbekräftelse från Gekås. Gekås har rätt att neka en beställning.

Kunden kan inte beställa hem varor om summan i varukorgen inte uppgår till eller överstiger beställningsgränsen (”Beställningsgränsen”). Beställningsgränsen ska framgå tydligt i Handelsplattformen. Gekås äger rätten att ändra beställningsgränsen.

Gekås uppmanar Kunden att spara beställningsbekräftelsen samt övriga förknippade handlingar för eventuell kontakt med Gekås kundservice.

3. Kunduppgifter

3.1 Korrekta uppgifter
Kunden försäkrar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga. För felaktigt ifyllda uppgifter ansvarar Kunden.

3.2 Behandling av kunduppgifter

Vår målsättning är att Kunden ska känna sig säker på att sin personliga integritet respekteras och att sina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Gekås Ullared AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Gekås Ullared AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Gekås digitala kanaler, behandlar vi även Kundens personuppgifter, både om Kunden som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Gekås Ullared AB erbjuder via Gekås digitala kanaler och andra kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Gekås Digitala Kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför vår integritetspolicy för den aktuella tjänsten.

För mer information om vilka personuppgifter Gekås Ullared AB samlar in, för vilket ändamål och när de raderas, läs vår integritetspolicy här.

4. Frakt och leverans

Hos Gekås beställer Kunden via Handelsplattformen. Kunden får sedan sina beställda varor levererade. Frakt tillkommer vid beställning. Det är postnumret till kundens leveransadress som avgör fraktpriset.

4.1 Leverans och avisering

Vi levererar till den folkbokförda adressen, önskas annan leveransadress fylls detta i vid beställning. Leveranser sker enbart i Sverige. Behöver Kunden ändra sin leveransadress ber vi Kunden kontakta vår kundservice på telefonnummer 0346-37 500 och ange kundnummer och beställningsnummer. För öppettider se Gekås hemsida.

Hemleverans sker alltid till angiven leveransadress, med undantag för mindre varor som skickas till närmaste utlämningsställe. Hemleverans erbjuds, vid beställning i februari och mars, till en specifik vecka i april eller maj. Vid beställning övriga månader sker hemleverans normalt inom 5-10 arbetsdagar.

Transportören aviserar alltid via sms för att komma överens med Kunden om en leveransdag. Kunden blir tilldelad ett tidsintervall (ej exakt tidpunkt) i överenskommelse med transportbolaget. Kunden uppmanas att alltid kontakta Gekås kundservice om avisering uteblir.

4.2 Leverans till anvisad plats

4.2.1 Bestämmer och kommunicerar anvisad plats
Chauffören ringer upp cirka 30 minuter före leverans sker till Kunden på det nummer som angavs i beställningen. Kunden anvisar en plats där varorna ska ställas av.

4.2.2 Leverans till anvisad plats
Leverans sker inom Kundens lokaler till anvisad plats. Leveransen ska kunna genomföras av en (1) person genom att denne kör med pirra, pallyft eller annat hjulförsett hjälpmedel till den anvisade platsen utan att passera någon form av trappa eller liknande hinder. Angiven plats ska ligga vid allmän farbar väg. Med farbar väg avses väg för vilken Vägverket inte angivit begränsningar för axeltryck. Exempel på anvisade platser är tomtgräns, altan eller garageuppfart.

Kunden ansvarar för att tillse att mottagaren vid leveranstillfället håller leveransplatsen fri från hinder och att golv, väggar, lister och annat som kan skadas skyddas på lämpligt sätt. Förare som utför tilläggstjänsten Leverans till anvisad plats tar ej av sig skor.

Om föraren bedömer att leverans till anvisad plats inte kan ske utan risk för skador på egendom och/eller människor kommer leveransen avbrytas och godset kommer finnas tillgängligt för avhämtning på transportörens utlämningsställe nästkommande vardag enligt avisering till mottagaren. Alternativt kan Kunden begära ny leverans på egen bekostnad.

4.2.3 Godsskador vid leverans till anvisad plats
Om godset är skadat ska kunden fotografera skadorna och inom skälig tid skicka bilderna till kundservice@gekas.se.

4.3 Leverans till tomtgräns/gatuplan
Leverans av gods sker till mottagarens tomtgräns/ gatuplan under överenskommen helgfri vardag. Leverans sker mellan 08-21 förstorstäder och mellan 08-17 för landsbygd.

4.3.1 Mottagandet av din leverans till tomtgräns/gatuplan

Utlämningsregistreringen är bevis på att försändelsen lämnats ut. Transportören begär alltid legitimation vid leverans. Ombud visar bådas legitimation.

När Kunden tar emot varorna är det viktigt att Kunden synar emballaget och noterar eventuell skada och/eller emballageskada på fraktsedel/handscanner. Räkna också antalet kolli och notera eventuell förlust på fraktsedel/handscanner. Transportören kräver att varorna kvitteras på frakthandlingen. Namnteckning bör vara läslig och vid behov kompletterad med ett skriftligt namnförtydligande.

4.4 Tilläggstjänster

I de fall transportören erbjuder tilläggstjänster går dessa att beställa direkt i kommunikation med transportören. Sådana tilläggstjänster kan vara att få varorna levererade under kvällstid, inbärning till anvisad önskad plats eller dubbel inbärning där en extra person följer med från transportören. Kunden kan inte beställa dessa tjänster via Gekås.

4.5 Leveranstid

Leveranstiden som anges vid beställningen är preliminär. Om leveransförseningar skulle uppstå informerar transportören Kunden.

4.7 Outlöst gods, nytt leveransförsök

Gekås förbehåller sig rätten att debitera Kunden en avgift för att täcka Gekås kostnader för returfrakt och returadministration för outlöst gods. Varan/varorna ligger normalt kvar hos ombud i 14 dagar efter ankomst och därefter betraktas beställningen som outlöst gods.

I de fall transportören och Kunden kommit överens om dag och tid för leverans och Kunden inte finns på plats vid leveranstillfället, kan en extra avgift för ett nytt leveransförsök tillkomma.

4.8 Leverans till öar

Leverans sker till alla öar där det finns en färjeförbindelse (gul färja). Skulle inte sådan färjeförbindelse finnas, levereras godset till den tillgängliga avlastningsplats som befinner sig närmast leveransadressen.

5. Priser

Vid beställning via Handelsplattformen gäller de priser som anges i Handelsplattformen. Priser anges i svenska kronor inklusive moms.

6. Betalningar

6.1 Allmänt
För betalningar i Handelsplattformen samarbetar Gekås med Ecster AB (”Ecster”), Box 2169, 103 14 Stockholm, orgnr. 556993-2311, styrelsens säte Stockholm. Ecster är ett registrerat kreditmarknadsbolag som har tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Kortutgivare till kort kopplade till konton hos Ecster är Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”). Ecster står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerat i Bolagsverkets bolagsregister.

I Handelsplattformen erbjuder Gekås olika betalsätt genom Ecster Pay Link. När Kunden har bestämt sig för ett inköp så skapas det en varukorg. Därefter skickas en betallänk till Kunden via sms där Kunden kan välja betalsätt och identifiera sig med hjälp av BankID.

Vid betalning via Ecster godkänner Kunden användarvillkoren. Se också hur Ecster hanterar personuppgifter här.

För betalsättet delbetalning se Ecsters fullständiga kontovillkor här.

Förutsättning för att få handla mot kredit är att Kunden är över 18 år och inte har några betalningsanmärkningar samt stadigvarande inkomst av tjänst.

6.2 Kortbetalning

För betalningar i Handelsplattformen erbjuder Gekås kortbetalning med Visa, Mastercard och Maestro. I Ecster Pay Link väljer Kunden kortbetalning som betalningsalternativ. Ingen avgift tillkommer för betalning med kort. Kortuppgifterna är krypterade med SSL och hanteras av vår samarbetspartner Ecster som är certifierade enligt PCI-DSS.

Gekås använder sig av 3D-secure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode) som är ett autentiseringssystem för säkra kortbetalningar från Visa och Mastercard. Om Kunden väljer att identifiera dig med BankID/Mobilt BankID kan Kunden välja att spara ditt kort i Ecster Pay för att underlätta vid framtida köp.

Gekås förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalsätt eller ändra betalsätt om det som Kunden valt inte fungerar vid tillfället för köpet.

6.3 Faktura

Gekås erbjuder privatpersoner att handla mot faktura. Detta görs i samarbete med Ecster. I Ecster Pay Link väljer Kunden faktura som betalalternativ. En fakturaavgift om 29 kr tillkommer. Betalningsvillkor är 14 dagar. Fakturan skickas i samband med leveransen. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24 % per år. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsräntan som beräknas efter skuldräntan jämte ett tillägg av fem procentenheter eller, när hela krediten förfallit, åtta procentenheter. Vid köptillfället görs en kreditprövning som kan innebära att en kreditupplysning tas. Kreditgivare är Ecster.

6.4 Delbetalning

Gekås erbjuder privatpersoner att teckna ett kontokreditavtal och delbetalning av köp. Detta görs i samarbete med Ecster. I Ecster Pay Link väljer Kunden delbetalning och hur många månader Kunden vill dela upp betalningen på. Kunden kan när som helst välja att betala köpet i sin helhet. Vid ansökan görs en kreditprövning som innebär att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen skickas hem till Kunden.

Om Kunden tidigare delbetalat en vara genom Ecster kan Kunden använda sig av samma konto och behöver inte genomgå en ny kreditupplysning. Om kreditgränsen på kontot är för lågt för köpet ansöker Kunden om en höjning.

Delbetalning Ränta Uppläggningsavgift Administrationsavgift
Upp till 60 dagar 0 % 0 kr 25 kr/mån
4 månader 0 % 69 kr 0 kr/mån
6 månader 0 % 175 kr 25 kr/mån
12 månader 0 % 175 kr 25 kr /mån

Exempel: Vid köp om 10 000 kr och 6 månaders delbetalning är uppläggningsavgiften 175 kr och administrationsavgiften 25 kr/mån. Den effektiva räntan är 11,85 %. Exemplet är beräknat på en antagen återbetalningsperiod om 6 månader av en fullt utnyttjad kredit. Den effektiva räntan är beräknad enligt konsumentverkets riktlinjer.

6.5 Avgifter och kostnader

För de tjänster som Ecster tillhandahåller i samband med kontot utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista. Ecster debiterar kontot med dessa avgifter. Ecsters kostnader för att driva in fordran hos kontohavaren, inklusive kostnader för skriftliga betalningspåminnelser, ska ersättas av kontohavaren. Ecster får även belasta kontot med belopp motsvarande arvode, kostnad och utlägg för uppdrag som utförs åt kontohavaren.

7. Ångerrätt

7.1 Öppet köp
Gekås erbjuder 30 dagars öppet köp (ångerrätt) för oanvända varor, från och med leveransdatum. Vid returen ska varan returneras oskadad, omonterad, oanvänd och i helt och rent originalemballage. Öppet köp (ångerrätt) gäller enbart privatpersoner.

7.2 Returfrakt
Vid öppet köp bekostar Kunden returfrakten och ansvarar för att varan returneras i oförändrat skick till Gekås externlager. Gekås debiterar kunden fraktkostnaden och förser kunden med returfraktsedel som ska fästas väl synligt på originalemballaget. Kunden måste returnera varan väl emballerad och i originalemballage.

Kunden kan inte returnera varan till Gekås butik.

7.3 Tillvägagångssätt
Om Kunden vill utnyttja öppet köp (ångerrätt) måste Kunden ta kontakt med kundservice via e-post kundservice@gekas.se eller på telefonnummer 0346-37 500 och ska på ett klart och tydligt sätt meddela om sitt beslut att frånträda avtalet. Kunden kan också utöva öppet köp (ångerrätt) genom att skicka standardblanketten som Konsumentverket har tagit fram. Vid kontakt med kundservice ska Kunden uppge namn, adress, och annan relevant information såsom beställningsnummer, fakturanummer och namn på varan.

Bilder på varan och emballagets skick är obligatoriskt. Efter en granskning av varans skick tar Gekås ett beslut gällande eventuell värdeminskning. Gekås förbehåller sig rätten att neka retur av vara om det visar sig att varans skick inte är oförändrat. Gekås har i dessa fall rätt att returnera varan som nekats retur till Kunden på dennes bekostnad.

Vid minsta osäkerhet angående köpet ska Kunden hantera varan så pass varsamt att den går att returnera i säljbart skick, vilket innebär oskadad, omonterad, oanvänd och i helt och rent originalemballage. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum Kunden meddelat Gekås att denne önskar utöva öppet köp och retur godkänts av Gekås.

7.4 Återbetalning
När Gekås har fått tillbaka returnerad vara och konstaterat att varan är i oförändrat skick, betalar Gekås tillbaka det belopp Kunden har betalat för varan minskat med fraktkostnaden eller ställer ut ett tillgodokvitto på detta belopp. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 30 dagar från och med den dag då Gekås underrättades om Kundens beslut att frånträda avtalet.

Gekås kommer att använda samma betalsätt för återbetalningen som Kunden själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Kunden inte uttryckligen kommit överens med Gekås om något annat eller att föreligger hinder för en sådan utbetalning. Gekås äger dock rätten att avvakta med återbetalning till dess att Gekås har tagit emot varan.

För den händelse varan inte är i oförändrat skick och Gekås gett Kunden rätt att frånträda köpet har Gekås rätt att dra av en summa vilket motsvarar varans värdeminskning i relation till varans ursprungliga värde, i de fall då värdeminskningen beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än nödvändigt för att konstatera dess egenskaper och funktion. Har en beställning gått till bearbetning och Kunden ångrar sig tar Gekås ut en administrativ avgift som täcker hanteringskostnaden för avbokningen.
Fraktkostnaden för den ursprungliga hemleveransen återbetalas inte.

8. Produktinformation

Gekås reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen och annonsering, samt att bilder inte exakt återger produkternas verkliga utseende.

9. Reklamation

9.1 Enligt Konsumentköplagen
Gekås lämnar två (2) års garanti samt följer Konsumentköplagens regelverk gällande reklamationsrätt.
Vid reklamation följer Gekås också riktlinjer från allmänna reklamationsnämnden och förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det förefaller att varan inte är felaktig enligt Konsumentköplagen.

9.2 Kundens ansvar
Det är mycket viktigt att Kunden tar av emballage och inspekterar varorna noggrant direkt efter mottagen leverans. Upptäcker Kunden fel på varan måste Kunden göra en reklamationsanmälan till kundservice via reklamationsformuläret, via e-post till kundservice@gekas.se eller på telefonnummer 0346-37 500.
Anmälan bör ske inom skälig tid efter det att Kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt felet. I anmälan ska Kunden ange en noggrann beskrivning av felet samt bifoga bilder. Emballaget ska sparas om utbyte av varan skulle bli aktuellt.

9.3 Kompensation och returfrakt
När reklamerad vara har returnerats och reklamationen har godkänts kompenseras Kunden enligt gällande konsumentlagstiftning. Gekås arbetar för att ersätta kund inom 30 dagar från och med det att Gekås har mottagit reklamationen. Beroende på varans art kan det ta längre tid.

Gekås bekostar returfrakten för godkända reklamationer under förutsättningen att returen sker på överenskommet sätt mellan Gekås och Kunden.

10. Ändringar i Villkoren

Gekås förbehåller sig rätten att när som helst utföra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Handelsplattformen. Ändringarna gäller från och med tillfället då Kunden har accepterat Villkoren. Detta sker i samband med nytt köp eller 30 dagar från och med det då Gekås har informerat Kunden om ändringarna.

11. Lagar och tvister

Gekås AB lyder under konsumentköplagen. På konsumentverkets hemsida kan Kunden läsa mer om lagar och rättigheter.
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol.

12. Force Majeure

Vid en händelse såsom en myndighetsåtgärd, underlåtenhet, arbetsrättslig konflikt, krig, krigsfara, sabotage, större störning av allmän ordning, ny lagstiftning, extrema väderförhållanden, explosion, brand, olyckshändelse, naturkatastrof eller annan omständighet som är utanför Gekås kontroll och som Gekås inte kunnat förutse eller övervinna, har Gekås rätt att frånträda sina skyldigheter i detta avtal. Gekås är heller inte skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft av en sådan händelse.

Dessa Villkor har fastställts av Gekås den 2019-02-05