Tillbaka till nyheter
Information om Coronaviruset och Gekås åtgärder

Information om Coronaviruset och Gekås åtgärder

Den 14 juli 2021

Tillbaka till nyheter

Med anledning av coronapandemin följer Gekås Ullared noga händelseutvecklingen och agerar i linje med rådande lagar och riktlinjer. Vi tar vårt ansvar och anpassar verksamheten för att minska risken för smittspridning. Läs mer om vilka åtgärder vi vidtagit hittills.

Lättnader i restriktionerna
Myndigheterna ändrar från och med torsdag 2021-07-15 restriktionerna och de tidigare begränsningarna av antalet besökare i varuhuset plockas bort. Men trots dessa förändringar så kommer vi att sakta men säkert öka mängden besökare som får vistas i varuhuset samtidigt för att kunna upprätthålla rekommendationerna vad gäller avstånd och trängsel. Vi fortsätter med utökade öppettider för att skapa mer utrymme och undvika köbildning. Gekås Ullared har ända sedan pandemins utbrott våren 2020 valt att kraftigt begränsa antalet kunder i varuhuset. Vi har därför väl inarbetade rutiner för att kontrollera kundtillströmningen och säkerställa besöksantalet med både digitala räkneverk och ansvarig personal.

Minska risken för väntetid
Under sommaren är vardagarna, måndag-fredag, de mest välbesökta dagarna. Vill du minska risken för väntetid, planera ditt besök till ett veckoslut och kom gärna tidigt på morgonen. Under riktigt soliga och varma dagar är det färre besökare i varuhuset. Vi uppmanar alla att handla ensamma för att skapa utrymme och minska risken för köbildning.

I varuhuset har vi sedan pandemins utbrott skyltning som påminner våra besökare om att hålla avståndet, undvika köbildning och vara noga med handhygienen. Vi har också regelbundna utrop i vår kundradio med samma information.

Kö & kassa i varuhuset
Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för köbildning i varuhuset. Vi påminner våra kunder om att tänka på avståndet och har märkt upp lämpligt avstånd mellan personer som står i kö. Dessa markeringar finns på alla platser där risk för trängsel föreligger, till exempel spelbutik, varubyte, restauranger, rulltrappa och hissar. Våra provrum har öppet som vanligt men under välbesökta dagar kan väntetiden bli längre än normalt. Vi ber dig också att minska risken för trängsel genom att inte ta med någon extra person till provrummet som smakråd.

Under välbesökta dagar kan det därför vara längre kötid för att komma fram till kassan. Vi har monterat plexiglas mellan kund och kassapersonal för att minska risken för smittspridning i samband med betalningen. Information till våra kunder som påminner om att hålla avståndet, undvika köbildning och vara noga med handhygienen finns uppsatt runt om i varuhuset.

Våra restauranger
Våra restauranger i varuhuset följer noga myndigheternas restriktioner och för närvarande kan max 8 personer sitta tillsammans vi samma bord. Tänk på att planera ditt restaurangbesök så att det fungera smidigt för dig och ditt sällskap. Vi har löpande kontakt med den lokala Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som har godkänt våra rutiner. I samtliga av Gekås Ullareds restauranger har vi vidtagit åtgärder för att undvika trängsel och köbildning. Vi har plockat bort sittplatser för att öka avståndet mellan personer. Vi påminner via skyltar och golvdekaler om vikten av att hålla avstånd och har tydligt märkt upp lämpligt avstånd mellan personer som står i kö.

Vi har minskat antalet sittplatser i samtliga restauranger för att skapa avstånd mellan människor. I kassa, och andra platser med kontakt mellan gäst och personal, har vi satt upp plexiglas som minskar risken för smittspridning. Vi har även satt plexiglas mellan sittbåsen i Sportbaren. De utökade avstånden kan göra att kön uppfattas som längre, men bemanningen och hastigheten är densamma som tidigare. I övrigt följer vi alla ordinarier städ- och matsäkerhetsrutiner och följer upp dessa med utomstående kontrollanter.

Våra boendeanläggningar
Gekåsbyn, Hotellet och Motellet följer noga de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten tillsammans med branchorganisationen Visita har tagit fram för camping, hotell och övrigt boende. Vi har utökade städrutiner i våra servicehus och boendeanläggningar och rengör samtliga kontaktytor med tätare mellanrum. I samtliga boendeanläggningar finns skyltar som påminner om att hålla avstånd och minska risken för smittspridning. Även våra medarbetare har fått tydliga instruktion för hur de minskar risken för smittspridning.

Gekås Ullareds samtliga verksamheter har öppet som vanligt. Vår hemsida uppdateras löpande med den senaste informationen.