Tillbaka till nyheter
Information om Coronaviruset och Gekås åtgärder

Information om Coronaviruset och Gekås åtgärder

Den 13 mars 2020

Tillbaka till nyheter

Med anledning av coronapandemin följer Gekås Ullared noga händelseutvecklingen och agerar i linje med Folkhälsomyndighetens och Regeringens riktlinjer. Vi tar vårt ansvar och anpassar verksamheten för att minska risken för smittspridning. Läs mer om vilka åtgärder vi vidtagit hittills.

Begränsningar i varuhuset
Varuhuset har öppet som vanligt och ordinarie öppettider gäller. Dock har Gekås Ullared valt att inför en rad begränsningar för att värna om våra besökare och minska risken för smittspridning. Vi har mer än halverat antalet kunder som kan befinna sig i varuhuset samtidigt. I dagsläget släpper vi in 3 500 personer på 43 000 kvadratmeter butiksyta, i normala fall får 8 000 personer vistas på denna yta. Vi har både egen personal och inhyrda väktare som arbetar med att säkerställa att risken för trängsel minimeras.

Under höst- och vintersäsongen är helgerna, främst lördagar, de största försäljningsdagarna och därför kan vår begränsning av kundmängden i varuhuset innebära att du får räkna med lite kötid för att komma in och ut från varuhuset då. Vill du undvika kö och väntetid, välj gärna en annan dag för din shoppingresa. Lördagsbesökare bör se till att vara på plats strax efter att varuhuset öppnar, då är det stört chans att komma in i varuhuset utan väntetid.

Information till våra kunder som påminner om att hålla avståndet, undvika köbildning och vara noga med handhygienen finns uppsatt runt om i varuhuset. Vi har också regelbundna utrop i vår kundradio med samma information.

Kö & kassa i varuhuset
Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för köbildning i varuhuset. Vi påminner våra kunder om att tänka på avståndet och har märkt upp lämpligt avstånd mellan personer som står i kö. Dessa markeringar sätts upp på alla platser där risk för trängsel föreligger, t.ex. spelbutik, varubyte, restauranger, rulltrappa och hissar. Våra provrum har öppet som vanligt men under välbesökta dagar kan väntetiden bli längre än normalt. Vi ber dig också att minska risken för trängsel genom att inte ta med någon person till provrummet som smakråd.

För att minimera risken för trängsel och närkontakt mellan kunder i kassalinjen är varannan kassa obemannad. Under välbesökta dagar kan det därför vara längre kötid för att komma fram till kassan. Vi har monterat plexiglas mellan kund och kassapersonal för att minska risken för smittspridning i samband med betalningen. Information till våra kunder som påminner om att hålla avståndet, undvika köbildning och vara noga med handhygienen finns uppsatt runt om i varuhuset.

Våra restauranger
Vi agerar i linje med Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Vi har löpande kontakt med den lokala Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som har godkänt våra rutiner. I samtliga av Gekås Ullareds restauranger har vi vidtagit åtgärder för att undvika trängsel och köbildning. Vi har plockat bort sittplatser för att öka avståndet mellan personer. Vi påminner via skyltar och golvdekaler om vikten av att hålla avståndet och har tydligt märkt upp lämpligt avstånd mellan personer som står i kö.

Vi har minskat antalet sittplatser i samtliga restauranger för att skapa avstånd mellan människor. I kassa, och andra platser med kontakt mellan gäst och personal, har vi satt upp plexiglas som minskar risken för smittspridning. Vi har även satt plexiglas mellan sittbåsen i Sportbaren. De utökade avstånden kan göra att kön uppfattas som längre, men hastigheten är densamma som tidigare. I övrigt följer vi alla ordinarier städ- och matsäkerhetsrutiner och följer upp dessa med utomstående kontrollanter.

Våra boendeanläggningar
Gekåsbyn, Hotellet och Motellet följer noga de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten tillsammans med branchorganisationen Visita har tagit fram för camping, hotell och övrigt boende. Vi har utökade städrutiner i våra servicehus och boendeanläggningar och rengör samtliga kontaktytor med tätare mellanrum. I samtliga boendeanläggningar finns skyltar som påminner om att hålla avstånd och minska risken för smittspridning. Även våra medarbetare har fått tydliga instruktion för hur de minskar risken för smittspridning.

Gekås Ullared håller varuhuset och övriga funktioner öppna tills annat meddelas. Vår hemsida uppdateras med den senaste informationen.