Tillbaka till nyheter
Återkallelse av Libero amningskupor

Återkallelse av Libero amningskupor

Den 14 juni 2021

Tillbaka till nyheter

Som en försiktighetsåtgärd återkallar Libero alla sina amningskupor, Libero Nursing pads, på grund av kvalitets- och säkerhetsproblem.

Liberos amningskupor sätts fast på insidan av bh:n med hjälp av självhäftande tejp. Det är limmet i denna tejp som i några amningskupor bildat små klumpar som sedan har lossnat. Om klumpen skulle sväljas är den ofarlig för barnets hälsa, men om den kommer in i luftvägarna kan det få allvarliga konsekvenser.

Libero tar uppgifterna på största allvar och de beklagar att amningskuporna varken lever upp till kundernas förväntningar, eller till deras egna kvalitets- och säkerhetskrav. Inget är viktigare än ett barns hälsa och säkerhet och därför har Libero valt att frivilligt återkalla alla amningskupor med omedelbar effekt.

Vi vill betona att vi inte känner till något barn som skadats av produkten.

Konsumenter som har köpt Libero amningskupor uppmanas att inte använda produkten samt kontakta Libero konsumentkontakt enligt instruktioner nedan:

Vänligen skicka ett mejl med ämnesraden: “Återkallelse Amningskupor” till e-postadress libero.se@essity.com

Bifoga Namn, Adress, Postnummer, Stad, Mobilnummer samt e-postadress.

När de fått ditt mejl kommer de att skicka ut ett förfrankerat kuvert med vidare instruktioner kring hur du reklamerar produkten, samt information om kompensation.

Vid eventuella frågor kontakta Konsumentkontakt på adress libero.se@essity.com

 

För mer information se Liberos hemsida:

https://www.libero.se/blojor-byxblojor-och-babyvard/information/aterkallelse-nursing-pads/