Frågor & Svar om Corona

Gekås Ullared har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning i samtliga verksamheter. Vi har samlat de vanligaste frågorna kopplat till Corona och besvarar dem här!

SHOPPA
ÄTA
  • Begränsar ni antalet kunder i restaurangerna?

    Från och med onsdag 2022-02-09 upphör restriktioner för Handel och Restaurang vilket innebär att det inte längre finns några begränsningar gällande antal besökare i varuhuset och antal sittande gäster per bord i våra restauranger. Vi följer fortfarande Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd och undvika trängsel.

  • Vilka åtgärder har ni vidtagit för att minska risken för smittspridning i restaurangerna?

    Samtliga restauranger följer noga de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten tagit fram. I kassa, och andra platser med kontakt mellan gäst och personal, har vi satt upp plexiglasskivor som minskar risken för smittspridning. Vi har även satt plexiglas mellan sittbåsen i Sportbaren. Alla platser där det finns risk för köbildning finns tydliga golvmarkeringar som markerar lämpliga avstånd till framförvarande sällskap. De utökade avstånden kan göra att kön uppfattas som längre, men hastigheten är densamma som tidigare. I övrigt följer vi alla ordinarier städ- och matsäkerhetsrutiner och följer upp med utomstående kontrollanter.

  • Använder personalen plasthandskar i restaurangerna?

    Nej, vi följer WHO:s rekommendation att tvätta händer med täta mellanrum istället för att använda handskar. Plasthandskar ersätter inte handtvätt och kan skapa en falsk trygghet om de inte byts tillräckligt ofta. I undantagsfall används plasthandskar, exempelvis då för att täcka plåster eller när råa livsmedel hanteras. Vi försäkrar att du kan känna dig trygg med att den mat vi serverar är säker.

BO