Håll Sverige Rent

Ett samarbete har startats upp där Gekås skänker pengar till den ideella stiftelsen Håll Sverige Rent som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen.

Håll Sverige Rent är en obunden ideell stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. De samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa nedskräpningen.

Arbetet finansieras av bidrag och projektmedel från företag och myndigheter samt genom insamling till 90-konto. Håll Sverige Rent är medlem i FRII och Svensk Insamlingskontroll samt följer FRIIS etiska riktlinjer för insamlingsverksamhet.

Håll Sverige Rents vision är: ”Ingen skräpar ner”. Läs mer om deras arbete här >>

Plastbärkassar hos Gekås

Årligen säljs 3,5 miljoner plastpåsar i kassalinjen i varuhuset. Försäljningen blir nu en del i sponsringsarbetet och överskottet skänks oavkortat till organisationerna Håll Sverige Rent och CancerRehabFonden. Ett litet steg mot en mer hållbar vardag. Vi har ingen ambition att tjäna pengar på försäljningen av plastpåsar utan vill att överskottet tillfaller organisationer som gör gott för både människa och miljö, säger vd Boris Lennerhov om satsningen.