breadcrumb
FöretagetBolagsstruktur

Bolagsstruktur

Gekås AB är ett icke börsnoterat bolag, som ägs av Torbjörn Bäck och Thomas Karlsson. Företaget grundades 1963 av Göran Karlsson. Han sålde varuhuset 1991 till sex av sina medarbetare. 2004 köpte Thomas Karlsson och Torbjörn Bäck ut övriga delägare och äger sedan dess 50 procent vardera.

Sedan 2015 är Jan Wallberg koncern-Vd för Gekås AB, medan Malin Helde är Vd för varuhuset Gekås Ullared AB. Gekås AB är moderbolaget och det är där huvudstyrelsen finns. Varuhuset Gekås Ullared AB med Malin Helde som Vd är ett dotterbolag, tillsammans med Restaurangbolaget AB där Patric Jernberg är Vd och Gekåsbyn AB där Sara Ståhle är Vd.

Apoteket Kronan Ullared AB ingår som ett fristående bolag i koncernen. Gekås AB är även delägare i ett Vindkraftsbolag. I samtliga dotterbolag är Jan Wallberg styrelseordförande.

Koncernen har också delägande i minoritetsposter i Falkenberg biogas AB (15 procent), och äger även 10 procent av aktierna i Heads som är vår leverantör av affärssystem inom IT.

Styrelse
Gekås styrelse utgörs av ledamöter med vitt skilda arbetslivserfarenheter och intresseområden. Samtliga externa ledamöter har även som särskild uppgift att intressera sig för framtidsfrågor i företaget.

Externa ledamöter
Ulf Öjerklint, ordförande har en lång erfarenhet av Gekås historia. Han var med och slutförde affären för nuvarande ägares räkning 1991. Ulf har sedan varit ordförande i företagets styrelse från 1991 fram till idag, med ett uppehåll som ordförande 2007 – 2009. Ulf är i grunden advokat och har en särskild kompetens när det gäller styrelsearbete, avtal och juridiska frågor.

Boris Lennerhov, tidigare koncern-Vd på Gekås Ullared. Boris var företagets Vd 2000-2014 och har med sin långa erfarenhet god kännedom om företaget.

Malin Calissendorff jobbar idag som konsult inom HR. Tidigare arbetade hon som HR-chef för Axstores och Åhléns huvudkontor. Malin har arbetat med HR frågor inom bemanningsbranschen och detaljhandeln sedan mitten på 90-talet. Dessförinnan har hon 10 år i restaurangbranschen. Hon har särskild kompetens när det gäller personal, organisation och ledarskapsfrågor.

Styrelsens interna ledamöter
Jan Wallberg, koncern-Vd
Thomas Karlsson, ägare
Torbjörn Bäck, ägare

Izabela Nanneson, arbetstagarrepresentant. Izabela Nenneson arbetar på Gekås sedan 1991. Hon är fackligt engagerad sedan 2003 och är numera ordförande i Handelsklubben på Gekås.

Karin Eriksson, arbetstagarrepresentant. Karin är anställd på Gekås sedan 1999. Hon är fackligt engagerad sedan 2009 och är vice ordförande i Gekås Handelsklubb.

Vår koncern-VD
Sedan 1 januari 2015 är Jan Wallberg koncern-VD på Gekås Ullared. Jan arbetade som ekonomichef på Gekås 1995-2003 och har sedan dess suttit med i företagets styrelse. 2004-2014 var han VD på Blåkläder, tills han fick erbjudandet om att ta över som VD på Gekås Ullared.

– Det var inget svårt beslut att tacka ja till Gekås-erbjudandet. Gekås är ju ett unikt fenomen inom handeln, och att få vara med och utveckla den verksamheten är fantastiskt.

Jan Wallberg är Gekås Ullareds fjärde verkställande direktör sedan starten 1963. Grundaren Göran Karlsson var VD fram till 1991 och i samband med ägarskiftet tog delägaren Håkan Jansson över ledningen och behöll VD-posten till och med 1999. År 2000-2014 var Boris Lennerhov företagets VD, han blev också en välkänd tv-profil genom reality-serien Ullared.

bolagsstruktur1

Våra ägare
Gekås Ullared AB ägs till lika delar av Torbjörn Bäck och Thomas Karlsson. Bägge har arbetat på Gekås sedan de slutade skolan. År 1991 var det sex personer anställda på företaget som tog över efter grundaren Göran Karlsson. Torbjörn Bäck född 1963, började redan som fjortonåring arbeta på Gekås lager.

– Efter ett par år på företaget fick jag följa med dåvarande ägaren Göran Karlsson på inköpsresor, berättar Torbjörn. Det arbetet har han fortsatt med och än idag arbetar Torbjörn som inköpare, nu med leksaker som sitt område.

Thomas Karlsson född 1965, började jobba på Gekås direkt efter gymnasiet och vid 20 års ålder började han köpa in varor till livsmedelsavdelningen. Han jobbar fortfarande kvar som inköpare men idag på Hygien & Rengöringsavdelningen.

– Vi vill fortsätta att skapa goda förutsättningar för att utveckla Gekås Ullared som destination med shopping, boende, mat och aktiviteter, så att våra kunder får en ännu bättre shoppingupplevelse när de besöker oss, säger Thomas och Torbjörn.

bolagsstruktur2

Ledningsgrupp
Gekås ledningsgrupp består av:
Jan Wallberg, koncern-VD för Gekås AB & VD Gekås Ullared AB
Thomas Karlsson, ägare
Torbjörn Bäck, ägare
Patric Jernberg, VD Restaurangbolaget AB
Sara Ståhle, VD Gekåsbyn AB
Christian Henriksson, varuhuschef
Linda Nilsson, inköpschef
Boris Carlsson, säkerhetschef
Niklas Frejd, logistikchef
Inger M Carlsson, personalchef
Johan Armfelt, IT-chef
Martin Hedberg, projektledare
Annika Jönsson, tf. marknadschef
Hans Erik Wortmann, fastighetschef