Tillbaka till nyheter
Återkallelse av cykelhjälm från Tildas AB

Återkallelse av cykelhjälm från Tildas AB

Den 13 november 2018

Tillbaka till nyheter

Tillverkaren Tildas AB har beslutat att återkalla flertalet cykelhjälmar för barn med ett specifikt produktionsnummer. Gekås Ullared har sålt dessa hjälmar med motiv av Bamse och Babblarna. Hjälmen har ett grönt spänne som ska ”lösa ut” vid en kraft mellan 90 – 160 N (9,2 – 16,3 kg). Vi har blivit uppmärksammade på att det i denna specifika produktion, sålde under 2018, förekommer att spännet löste ut över denna nivå.

Risken finns då att ett barn som av någon anledning skulle fastna med hjälmen och bli hängande i den, kan skadas allvarligt. Enligt analys förekommer detta fel inte i hela produktionen och inga incidenter har kommit till tillverkarens kännedom.
Är du ägare till någon av hjälmarna nedan ber vi dig kontrollera antingen batch-numret på förpackningen eller etiketten med tillverkningsdatum inuti hjälmen. Om detta överensstämmer med någon av de produkter som finns beskriva här, kontakta Tildas AB eller Gekås Ullared för byte till ny cykelhjälm eller full återbetalning.
Återkallelsen gäller endast hjälmar specifikt batchnummer och produktionsdatum. Gekås Ullared har sålt följande av dessa hjälmar:

Blå Bamsehjälm

Artikelnummer 72-008
Batchnummer 305349
Produktionsdatum juni 2017
Batchnummer 305447
Produktionsdatum december 2017
Batchnummer 305448
Produktionsdatum december 2017

Röd Bamsehjälm

Artikelnummer 72-009
Batchnummer 305349
Produktionsdatum juni 2017
Batchnummer 305447
Produktionsdatum December 2017
Batchnummer 305448
Produktionsdatum December 2017

Grön Babblarnahjälm

Artikelnummer 72-033
Batchnummer 305447
Produktionsdatum December 2017
Batchnummer 305448
December 2017

Om ni har frågor eller funderingar kontakta Tildas på 040-426 000 eller info@tildasab.se. Se även informationen på www.tildasab.se