breadcrumb
Samarbeid og nettverk

Samarbeid og nettverk

Tekstilreturen

I 2012 startet vi Tekstilreturen i samarbeid med Human Bridge, en gjenvinningsstasjon der brukte tekstiler blir tatt hånd om. Tekstiler som leveres til Tekstilreturen blir sortert av personale fra Human Bridge, som velger hvilke klær som skal selges i deres bruktbutikker og hva som skal gis til bistand. Alle penger som genereres av Tekstilreturen går til å samle inn sykehusutstyr, som sendes til de stedene i verden der behovet er størst.

Skoleprosjekt som ble Tekstilreturen
I 2010 ble det startet et prosjekt ved høyskolen i Borås, der hensikten var å utvikle kunnskap og løsninger for å redusere mengden tekstilavfall. Delstudie 1 hadde som formål å øke forståelsen for hvordan forbrukere tenker når de bestemmer seg for å kvitte seg med klesplagg. Delstudie 2 hadde som formål å øke forståelsen for hvordan ulike interessenter i et nettverk ser på problemene med tekstilavfall, og hvordan de ser på ulike innovative løsninger. Delstudie 3 hadde som formål å studere prosessen og virkningene av en forsøksvirksomhet der kundene får mulighet til å returnere klær. Studien hadde også som formål å foreslå IT-løsninger for denne typen virksomhet. Som et resultat av dette prosjektet har vi startet Tekstilreturen i Ullared i samarbeid med Human Bridge.

 

STIW
Gekås har vært medlem i STWI (Sweden Textile Water Initiative) siden oppstarten i 2010. STWI er et prosjekt der selskap i skinn- og tekstilbransjen samarbeider for å få mer kunnskap om vannspørsmål. Målet med dette prosjektet er å utarbeide retningslinjer som tekstilforetak kan følge i arbeidet med sine leverandører. Retningslinjene skal behandle vannforbruk, vannrensing, produksjonsteknikk, avfallshåndtering og hvordan man påvirker lover og regjeringer i vannspørsmål. Mer info på www.stwi.se.

 

Nettverk

Gekås deltar i flere nettverk. Vi mener at det er viktig med samarbeid over grensene med andre selskap for å finne løsninger på felles spørsmål og problemer. Vi vet at man blir sterkere sammen og med et felles budskap.

Kjemikaliegruppen
Gjennom Kjemikaliegruppen får vi støtte og hjelp i kjemikaliespørsmål. Kjemikaliegruppen er opprettet for å spre det nyeste innen kjemikalie- og miljørelaterte spørsmål til medlemsselskapene. Formålet med gruppen er å formidle lovmessige krav og annen informasjon innen kjemikalieområdet på en lett forståelig måte, slik at informasjonen blir brukt i selskapenes daglige arbeid med kjemikalier. Kjemikaliegruppen holder regelmessige møter, der man kan dele erfaringer og kunnskap om aktuelle kjemikalierelaterte spørsmål i produkter og produksjon.

www.kemikaliegruppen.se

Animalske materialer og dyrevernspørsmål
Svensk Handel står bak gruppen «Animaliska material og djurskyddsfrågor». I gruppen samarbeider vi med andre store aktører på markedet for å utarbeide felles retningslinjer for alle materialer som kommer fra dyr, f.eks. skinn, pels og ull.<