breadcrumb
Hand in Hand

Hand in Hand

Gekås nyeste prosjekt er sammen med Hand in Hand, som hjelper mennesker å komme ut av fattigdom ved å starte egne bedrifter. Prosjektet går ut på å bedre menneskers mulighet til å komme seg ut av fattigdommen ved å bygge opp en egen inntekt.

– Gründervirksomhet ligger oss naturligvis varmt om hjertet. Det er en stor del av DNA-et i vårt eget selskap, og derfor føles dette som riktig måte å hjelpe mennesker i utsatte deler av verden på, sier Jan.

Gekås og Hand in Hand

Gekås betaler for et prosjekt i den indiske byen Pannala, som gir menneskene mulighet til utdanning, mikrolån og støtte til bedriftsetablering. Prosjektet er først og fremst rettet mot kvinner.

Prosjektet i Pannala

Byen Pannala ligger i delstaten Madhya Pradesh i Sentral-India. Nærmeste storby er Indore. Det bor ca. 1600 mennesker i Pannala, og jordbruk er den dominerende sysselsettingen. Fattigdommen er stor på grunn av manglende jobber, og mange barn går ikke på skolen fordi de må hjelpe til med å forsørge familien.

Bedriftsetablering og jobb
Det kommer til å skje mye i løpet av de to årene Gekås skal finansiere det omfattende endringsprogrammet. Ca. 200 kvinner kommer til å få utdanning i selvhjelpsgrupper. De får lære å lese, skrive og regne, og deretter følger opplæring i bedriftsetablering og hvordan man driver en liten bedrift. Etter utdanningen og muligheten for mikrolån kommer det til å bli startet mer enn 100 små familiebedrifter, som gir nye inntekter til familien.

Skole, helse, miljø og demokrati

Alle barn får gå på skole, skolelokalene blir renovert og det blir ansatt flere lærere. Barn som ligger etter sin aldersklasse på skolen, kommer først til å gå på «transit schools» for å lese seg opp før de begynner på vanlig skole. I tillegg kommer det til å bli gjennomført omfattende hygiene-, helse- og veterinærprogrammer. Det blir startet et spesielt miljøprogram med fokus på avfallshåndtering, vannrensing og biogass. Dessuten blir det bygd et samfunnssenter der innbyggerne får tilgang til Internett og samfunnsinformasjon. Når prosjektet er fullført etter to år, er hele byen løftet fra tung fattigdom til en ny fremtid med håp, verdighet og valgmuligheter.

Hand in Hand hittil

Hittil har Hand in Hand skapt 1,7 millioner bedrifter, som har gitt jobb og inntekt til 2,4 millioner mennesker blant fattige i India og Afrika. Det innebærer at mer enn 10 millioner mennesker har kommet seg ut av ekstrem fattigdom, og at flere hundre tusen barn har gått fra arbeid til skole. Hand in Hand gjennomfører dessuten omfattende programmer innen helse, energi, miljø og vann.