breadcrumb
Gekås og verden rundt oss

Gekås og verden rundt oss

CoC
De etiske retningslinjene bygger på de generelle prinsippene i menneskerettighetserklæringen (1948), den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (1966), den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966), ILOs åtte kjernekonvensjoner og andre relevante internasjonale menneskerettigheter og arbeidsnormer. Hensikten med retningslinjene er å samarbeide for bedre sosiale og miljømessige standarder. Gekås vil derfor arbeide med sine leverandører for å oppfylle kravene i disse retningslinjene.

IFL – Instruks for leverandører
Vi har samlet alle kravene til våre leverandører i vår IFL. Alle leverandører som leverer varer til Gekås godtar å følge kravene som stilles i IFL-dokumentet. Dokumentet inneholder blant annet COC med krav til etisk produksjon, kvalitetskrav, emballasje, merking m.m.

Produktsikkerhet
Ved Gekås arbeider vi hardt for å tilby sikre produkter. Vi har kjemikaliekrav som leverandørene våre må følge. Vi foretar stikkprøver for å kontrollere at kravene blir oppfylt.

Inspeksjoner
Personale fra Gekås gjennomfører regelmessige besøk ved fabrikkene. Gekås engasjerer også lokale inspeksjonsselskap, som utfører kontroller etter en bestemt protokoll. Langvarige samarbeid med leverandører er viktig for å oppnå varig forbedring.