breadcrumb
Gekås’ etiske retningslinjer

Gekås’ etiske retningslinjer

Hensikten med våre etiske retningslinjer er å skape et felles verdigrunnlag å arbeide etter sammen med våre leverandører. Vår forretningsidé er å selge varer av god kvalitet til en enestående god pris. Kundene våre stiller høye krav, og vi vet at det innebærer at vi som selskap tar vårt ansvar.

Det lave prisnivået vårt betyr ikke at vi jobber med dårligere leverandører eller fabrikker med dårligere vilkår. I Gekås arbeider vi med lavere marginer, og er kostnadseffektive på mange andre måter.

Langsiktige relasjoner med interessenter, gode arbeidsmetoder og høy forretningsetikk og moral er viktige suksessfaktorer for varig vekst og bærekraft.

Fakta – Gekås’ etiske retningslinjer
Gekås’ etiske retningslinjer er basert på FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, ILOs åtte kjernekonvensjoner og andre relevante internasjonale standarder med tanke på menneskerettigheter og arbeidsrett.

Besøk hos fabrikkene blir gjennomført regelmessig av både personale fra Gekås og av uavhengig tredjepart. Det er leverandørenes ansvar å sikre at disse retningslinjene blir implementert i deres virksomhet. I tillegg til Gekås’ etiske retningslinjer skal leverandørene følge nasjonale lover og bestemmelser.

Eksempel på hva som står i våre etiske retningslinjer:

• Leverandører skal ikke benytte seg av eller dra nytte av barnearbeid. Minimumsalderen for arbeid skal ikke være lavere enn at man har fullført obligatorisk skole eller er over 15 år (unntatt 14 år hvis det er fastsatt i nasjonale lover i samsvar med ILO for utviklingsland).

• Leverandørene skal ikke hindre arbeiderne i å danne eller melde seg inn i fagforeninger.

• Leverandørene skal sørge for at arbeiderne tilbys et sikkert og sunt arbeidsmiljø, for eksempel vern mot brann, ulykker og giftige stoffer.

• Leverandøren skal beskytte arbeiderne mot fysisk, verbal, seksuell og psykologisk trakassering, overgrep og trusler fra ledere og kollegaer.

Mer info i PDF-filen på nettsidene.