breadcrumb
ForetaketSelskapsstruktur

Selskapsstruktur

Gekås AB er et ikke børsnotert selskap, som eies av Torbjörn Bäck og Thomas Karlsson. Selskapet ble grunnlagt i 1963 av Göran Karlsson. I 1991 solgte han varehuset til seks av medarbeiderne. I 2004 kjøpte Thomas Karlsson og Torbjörn Bäck ut de andre deleierne, og har siden eid 50 prosent hver.

Boris Lennerhov er tf. konserndirektør i Gekås AB og tf. administrerende direktør for varehuset Gekås Ullared AB. Gekås AB er morselskapet, og det er her hovedstyret sitter. Varehuset Gekås Ullared AB med Malin Helde som administrerende direktør er et datterselskap, sammen med Restaurangbolaget AB, der Åsa Keller Wannem er administrerende direktør, og Gekåsbyn AB, der Sara Ståhle er administrerende direktør.

Apoteket Kronan Ullared AB inngår som et frittstående selskap i konsernet. Gekås AB er også deleier i et vindkraftselskap. Jan Wallberg er styreleder i alle datterselskapene.

Konsernet har også deleide minoritetsposter i Falkenberg Biogas AB (15 prosent), og eier dessuten 10 prosent av aksjene i Heads, som er vår leverandør av forretningssystemer innen IT.

Styret
Styret i Gekås består av representanter med svært ulike arbeidserfaringer og interesseområder. Samtlige eksterne representanter har dessuten som spesiell oppgave å interessere seg for fremtidsspørsmål innen selskapet.

Eksterne styrerepresentanter
Ulf Öjerklint er ordstyrer, og har lang erfaring med Gekås’ historie. Han var med på avviklingen av virksomheten på vegne av nåværende eiere i 1991. Siden har Ulf vært ordstyrer i selskapets styre fra 1991 til i dag, med opphold som ordstyrer i 2007–2009. Ulf var opprinnelig advokat, og har særlig kompetanse når det gjelder styrearbeid, avtaler og juridiske spørsmål.

Malin Calissendorff jobber i dag som konsulent innen HR. Tidligere arbeidet hun som HR-sjef for Axstores og Åhléns hovedkontor. Malin har arbeidet med HR-spørsmål innen bemanningsbransjen og detaljhandelen siden midten av 90-tallet. Før det var hun 10 år i restaurantbransjen. Hun har særlig kompetanse når det gjelder spørsmål om personale, organisasjon og ledelse.

Styrets interne representanter
Boris Lennerhov, konserndirektør
Thomas Karlsson, eier
Torbjörn Bäck, eier

Else Marie Johansson, ansattrepresentant. Else Marie har arbeidet på Gekås siden 1997, har vært engasjert i fagforeningsarbeid siden 2000, og er nå leder i Handelsklubben i Gekås.

Izabela Nanneson, ansattrepresentant. Izabela har vært ansatt i Gekås siden 1991. Hun har vært engasjert i fagforeningsarbeid siden 2003, og er nestleder i Gekås Handelsklubb.

Vår konserndirektør
Siden 7. november 2017 er Boris Lennerhov tilbake som tf. Konsern- og varehusdirektør i Gekås AB. Boris har også vært selskapets administrerende direktør i 2000-2014, og blitt en kjent tv-profil gjennom realitetsserien Ullared.


Våre eiere
Gekås Ullared AB eies i like store deler av Torbjörn Bäck og Thomas Karlsson. Begge har jobbet i Gekås siden de sluttet på skolen. I 1991 tok seks ansatte i selskapet over etter grunnleggeren Göran Karlsson. Torbjörn Bäck, født i 1963, begynte å jobbe på lageret i Gekås allerede som 14-åring.

– Etter et par år i selskapet fikk jeg bli med den daværende eieren, Göran Karlsson, på innkjøpsreiser, forteller Torbjörn. Det arbeidet har han fortsatt med, og i dag jobber Torbjörn fortsatt som innkjøper med leketøy som sitt område.

Thomas Karlsson, født i 1965, begynte å jobbe i Gekås rett etter videregående, og da han var 20 år gammel begynte han å kjøpe inn varer til dagligvareavdelingen. Han jobber fortsatt som innkjøper, men i dag i hygiene- og renholdsavdelingen.

– Vi vil fortsette å skape gode forutsetninger for å utvikle Gekås Ullared som destinasjon med shopping, overnatting, mat og aktiviteter, slik at kundene våre får en enda bedre shoppingopplevelse når de besøker oss, sier Thomas og Torbjörn.

bolagsstruktur2

Ledergruppe
Gekås’ ledergruppe består av:
Boris Lennerhov, konserndirektør i Gekås AB
Thomas Karlsson, eier
Torbjörn Bäck, eier
Patric Jernberg,
VD Restaurangbolaget AB 
Sara Ståhle,
VD Gekåsbyn AB
Christian Henriksson, varehussjef
Linda Nilsson, innkjøpssjef
Boris Carlsson, sikkerhetssjef
Niklas Frejd,
logistikksjef
Inger M Carlsson, personalsjef
Johan Armfelt, IT-sjef
Martin Hedberg, prosjektleder
Annika Jönsson, tf. markedssjef
Hans Erik Wortmann,
eiendomsforvalter