Mobil självbetjäning – Villkor

1. Allmänt

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller när kunden (”Kunden”) gör en beställning via Gekås Självbetjäningsapp (”appen”). Avtal ingås mellan Kunden och Gekås Ullared AB (”Gekås”), org. nr. 556399-0877.

2. Avtal och beställning

För att genomföra en beställning via appen måste Kunden acceptera Villkoren. Kunden förbinder sig då att följa Villkoren samt godkänner att denne tagit del av integritetspolicyn och samtyckt tillämpningen av denna. Avtalet är ingått, med tillämpning av Villkoren, först efter genomförd betalning och när Kunden mottagit en beställningsbekräftelse från Gekås. Gekås har rätt att neka en beställning.

Gekås uppmanar Kunden att spara beställningsbekräftelsen samt övrig förknippad kommunikation för eventuell kontakt med Gekås restauranger eller kundservice.

3. Kunduppgifter

3.1 Korrekta uppgifter
Kunden försäkrar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga. För felaktigt ifyllda uppgifter ansvarar Kunden.

3.2 Behandling av kunduppgifter

Vår målsättning är att Kunden ska känna sig säker på att sin personliga integritet respekteras och att sina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Gekås Ullared AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Gekås Ullared AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Gekås digitala kanaler, behandlar vi även Kundens personuppgifter, både om Kunden som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Gekås Ullared AB erbjuder via Gekås digitala kanaler och andra kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Gekås Digitala Kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför vår integritetspolicy för den aktuella tjänsten.

För mer information om vilka personuppgifter Gekås Ullared AB samlar in, för vilket ändamål och när de raderas. Se Gekås integritetspolicy för fullständiga villkor för behandling av kunduppgifter.

4. Utbud av måltider

Utbudet av mat och tillbehör kan  variera över tid och Kunden hänvisas till appen för uppdaterad information. För allergiinformation hänvisas till Gekås websida.

4.1 Beställning och leverans

Samtliga beställningar genomförs via  Appen genom att Kunden väljer en eller flera Måltider eller tillbehör som önskas köpa. Efter genomförd betalning skickas en beställningsbekräftelse till Kunden. När maten strax är färdig skickas en påminnelse till Kunden med uppmaningen att hämta beställd mat på aktuellt beställningsställe.

4.2 Livsmedelshantering vid avhämtning

Så snart Du som Kund mottagit Måltiden övergår ansvaret för maten till dig som Kund. Gekås ersätter därför inte eventuella skador på Måltiden efter tidpunkten för avhämtningen. Maten tillagas av Gekås personal i av Livsmedelsverket godkända kök. Efter tillagning paketeras Måltiden av restaurangens personal och förbereds för avhämtning av kunden. Måltiden är färsk efter tillagningen och därmed avsedd att förtäras i direkt anslutning till att Måltiden avhämtades. Eftersom Måltiden ska ätas direkt efter avhämtning tar Gekås inget ansvar för Måltidens hållbarhet och/eller kvalitet om den inte förtärs i direkt anslutning till avhämtningen. Om förtäring inte sker i direkt anslutning till avhämtningen ansvarar Kunden således själv för att kontrollera Måltidens kvalitet innan förtäring och risken för maten övergår på Kunden när Måltiden av Kunden avhämtats hos Gekås.

4.3 Innehåll och komponenter i Måltiden

Via appen presenterar Gekås en så detaljerad innehållsförteckning som möjligt för samtliga Måltider med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt om råvaror och ingredienser. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information om att restaurangen bytt ut eller kompletterat en råvara eller ingrediens som ingår i en Måltid. Om Du har frågor kring någon av Måltiderna och de komponenter som ingår i dem eller om Du har ytterligare frågor kring innehållsförteckningen är Du välkommen att kontakta aktuell restaurang. Allergiinformation för samtliga produkter finns tillgängliga på Gekås hemsida, eller via direktlänk i appen.

5. Priser

Vid beställning via appen gäller de priser som anges i appen. Priser anges i svenska kronor inklusive moms. Gekås äger rätt att genomföra förändringar beträffande pris och innehåll i produkterna.

6. Betalningar

Som användare av appen betalar du med kort eller med Swish. Ingen orderbekräftelse lämnas utan fullgjord betalning. Kunden ges ingen möjlighet till kontant betalning i samband med användande av appen. Det är inte heller möjligt att betala med bonuscheckar eller med presentkort i samband med användande av appen.

För betalningar i appen samarbetar Gekås med Nets Sweden AB, Lumaparksvägen 11, 120 31 Stockholm, org nr 556761-4960. Nets Sweden AB är en betalningsaktör för digitala betallösningar. Nets Sweden AB är registrerat i Bolagsverkets bolagsregister.

När Kunden har bestämt sig för ett inköp så skapas en varukorg. Kunden länkas därefter till Nets betalsida där betalningen sker. Efter fullgjord betalning återkommer Kunden till appen där ordern bekräftas.

Gekås förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalsätt eller ändra betalsätt om det som Kunden valt inte fungerar vid tillfället för köpet.

7. Reklamation och feedback

Vi vill att Du ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel på den Måltid som avhämtats och felet fanns vid avhämtningstillfället, ber vi dig kontakta oss omedelbart via restaurangen eller vår kundtjänst. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning. Gekås förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

7.1 Ångerrätt

Försäljningen av mat via Gekås app omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

8. Produktinformation

Gekås reserverar sig för eventuella fel i produktinformation och annonsering, samt att bilder inte exakt återger produkternas verkliga utseende.

9. Ändringar i Villkoren

Gekås förbehåller sig rätten att när som helst utföra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras i appen. Ändringarna gäller från och med tillfället då Kunden har accepterat Villkoren. Detta sker i samband med nytt köp.

10. Lagar och tvister

Gekås lyder under konsumentköplagen. På konsumentverkets hemsida kan Kunden läsa mer om lagar och rättigheter.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol.

12. Force Majeure

Vid en händelse såsom en myndighetsåtgärd, underlåtenhet, arbetsrättslig konflikt, krig, krigsfara, sabotage, större störning av allmän ordning, ny lagstiftning, extrema väderförhållanden, explosion, brand, olyckshändelse, naturkatastrof eller annan omständighet som är utanför Gekås kontroll och som Gekås inte kunnat förutse eller övervinna, har Gekås rätt att frånträda sina skyldigheter i detta avtal. Gekås är heller inte skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft av en sådan händelse.

Dessa Villkor har fastställts av Gekås den 2020-04-07