breadcrumb
Samarbeten och nätverk

Samarbeten och nätverk

Vi ingår och är aktiva i flera olika samarbeten och nätverk. Tillsammans kan vi hjälpas åt att bevaka men också vara delaktiga i att sätta agendan för hur vi kan verka för en mer hållbar värld.

Textilreturen
Skolprojekt som blev Textilreturen
2010 startades ett Projekt vid Högskolan i Borås med syfte att utveckla kunskap och lösningar för att minska det textila klädavfallet. Delstudie ett syftade till att öka förståelsen för hur konsumenter resonerar när de beslutar att göra sig av med klädesplagg. Delstudie två syftade till att öka förståelsen för hur olika intressenter i ett nätverk ser på problemen med textilt klädavfall och hur de ser på olika innovativa lösningar. Delstudie tre syftade till att studera processen och effekterna av en försöksverksamhet där kunder ges möjlighet att returnera kläder. Studien syftade även till att föreslå IT-lösningar för denna typ av verksamhet. Som ett resultat av detta projekt startade Textilreturen i Ullared, i samarbete med Human Bridge.

STWI
Gekås är sedan starten 2010 medlemmar i STWI (Sweden Textile Water Initiative). STWI är ett projekt där företag i läder- och textilbranschen samarbetar för att få mer kunskap runt vattenfrågor. Målet med det här projektet var att ta fram riktlinjer som textilföretag kan följa i arbetet mot sina leverantörer. Riktlinjerna behandlar vattenförbrukning, vattenrening, produktionsteknik, avfallshantering och hur man kan påverka lagar och regeringar i vattenfrågor. Mer info på www.stwi.se.

Nätverk
Gekås deltar i flera nätverk. Vi tycker att det är viktigt med samarbete över gränserna med andra företag för att hitta lösningar på gemensamma frågor och problem. Vi vet att man blir starkare tillsammans och med ett gemensamt budskap.

Kemikaliegruppen
Genom Kemikaliegruppen får vi stöd och hjälp i kemikaliefrågor. Kemikaliegruppen finns till för att sprida det senaste inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen. Syftet med gruppen är att förmedla lagkrav och annan information på kemikalieområdet lättförståeligt så informationen blir använd i företagens dagliga kemikaliearbete. Kemikaliegruppen håller regelbundet möten där erfarenhet och kunskap kan spridas om aktuella kemirelaterade frågor i produkter och produktion. Mer info på: www.kemikaliegruppen.se

Animaliska material och Djurskyddsfrågor
Svensk Handel håller i gruppen ”Animaliska material och djurskyddsfrågor”. I gruppen samarbetar vi med andra stora aktörer på marknaden för att ta fram en gemensam policy för alla material som kommer ifrån djur såsom t.ex. läder, päls och ull.