breadcrumb
Från fabriken till varuhuset

Från fabriken till varuhuset

Här på Gekås är hållbarhet en viktig del av vårt arbete, varje dag. Det handlar om ett samhällsengagemang där vi tar ansvar för de produkter vi säljer i vårt varuhus. Det gör vi bland annat genom att erbjuda ett sortiment som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart.

Vi arbetar för att skapa trygghet hela vägen. Vårt CSR-arbete handlar bland annat om förbättrade arbetsvillkor, etikfrågor, miljöarbete och mänskliga rättigheter.

– Jag följer produkternas väg från fabrik till varuhus, berättar Pernilla Johansson som är CSR- och miljösamordnare för varuhusets produkter. Bland annat synas innehåll i produkterna hur produktionen går till och hur säkerheten ser ut och varje leverantör får en kravspecifikation som gäller produktsäkerhet, men också miljöaspekter och etiska frågor.

Ständig förbättring
Vi jobbar ständigt med förbättringsarbete inom bl.a. brandsäkerhet, rättvisa löner och ickediskriminering m.m. Kartläggning av leverantörer och inspektionsresor till Asien, varifrån de flesta varorna kommer, är också en del i arbetet där även tester av produktsäkerhet och stickprov på innehåll och märkning ingår.
– Sedan många år har Gekås en uppförandekod som säger hur vi vill att underleverantörer ska bedriva sin produktion. Vi driver också uppföljningsprocesser där vi synar förbättringar hos leverantörerna och hittar nya lösningar gemensamt, säger Pernilla.

SOS Barnbyar
Arbetet med CSR ur ett miljömässigt och socialt perspektiv gör vi också via utvecklingsprojekt. Gekås stöder SOS Barnbyar i Bangladesh som ger barn möjlighet till skolgång och ett framtida yrkesliv.
Just nu håller vi även på att etablera ett samarbete med organisationen Hand i Hand som jobbar för att bekämpa fattigdom genom att stötta kvinnors entreprenörskap världen över.

Textilåtervinning, vindkraft och biogas
Vi satsar även stort på förnybar energi och är delägare i både vindkraftverk och biogasanläggning. Dessutom bedriver vi tillsammans med hjälporganisationen Human Bridge Textilreturen för återvinning av textilier och kläder. Förtjänsten används för att bekosta sjukvårdsmaterial i utsatta delar av världen.
– Det är projekt som ger konkreta resultat. Samtidigt finns det alltid förbättringar att göra. Vi vill ta aktiv del i detta arbete nu och i framtiden, säger Pernilla.