breadcrumb
Hand in Hand

Hand in Hand

Gekås senaste projekt är tillsammans med Hand in Hand som hjälper människor att ta sig ur fattigdom genom att starta egna företag. Projektet går ut på att öka människors möjlighet att ta sig ur fattigdom genom att bygga upp en egen försörjning.

– Entreprenörskap ligger oss så klart varmt om hjärtat, det är en stor del av vårt eget företags-dna och därför kändes detta som rätt väg att hjälpa människor i utsatt delar av världen, säger koncern-vd Jan Wallberg.

Gekås och Hand in Hand
Gekås bekostar ett projekt i den indiska byn Pannala som ger människorna möjlighet till utbildning, mikrolån och stöd i sitt  entreprenörskap. Projektet riktar sig i första hand till kvinnor.

Projektet i Pannala
Byn Pannala ligger i delstaten Madhya Pradesh i centrala Indien. Närmaste stora stad är Indore. Det bor ca 1 600  människor i Pannala och jordbruk är den dominerande sysselsättningen. Fattigdomen är stor eftersom det saknas jobb och många barn går inte i skolan eftersom man måste hjälpa till att försörja familjen.

Entreprenörskap och jobb
Under de två år som Gekås kommer att finansiera det omfattande förändrings-programmet kommer mycket att hända. Cirka 200 kvinnor kommer att utbildas i självhjälpsgrupper. De får lära sig läsa, skriva och räkna, därefter följer träning i entreprenörskap och hur man driver ett litet företag. Efter utbildning och möjlighet till mikrolån kommer fler än 100 små familjeföretag att startas och ge ny försörjning till familjen.

Skola, hälsa, miljö och demokrati
Alla barn placeras i skolan, skollokaler renoveras och fler lärare anställs. Barn som kommit efter sin åldersklass i skolan kommer först att gå i ”transit schools” för att läsa ifatt innan de kan gå in i den vanliga skolan. Utöver detta kommer omfattande hygien, hälso- veterinärprogram att genomföras. Ett speciellt miljöprogram startas med fokus på avfallshantering, vattenrening och biogas. Dessutom byggs ett medborgarcentrum där bybor får tillgång till internet och samhällsinformation. När projektet är slutfört efter två år har hela byn lyfts från svår fattigdom till en ny framtid med hopp, värdighet och valmöjligheter.

Hand in Hand hittills
Hand in Hand har hittills skapat 1,7 miljon företag som givit jobb och inkomst för 2,4 miljoner människor bland fattiga i Indien och Afrika. Det innebär att mer än 10 miljoner människor har kunnat lämna extrem fattigdom och att hundratusentals barn gått från arbete till skola. Hand in Hand genomför dessutom omfattande program för hälsovård, energi, miljö- och vatten.