breadcrumb
Omverdenen og Gekås

Omverdenen og Gekås

CoC
Dette adfærdskodeks er baseret på de generelle principper i FN’s erklæring om menneskerettigheder (1948), FN’s internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966), FN’s internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966), de otte grundlæggende ILO-konventioner og andre relevante internationale menneskerettigheder og arbejdsnormer. Formålet med kodekset er i fællesskab at forbedre de sociale og miljømæssige standarder. Gekås vil derfor arbejde med sine leverandører for at leve op til kravene i dette kodeks.

IFL – Instruktion til leverandører
Vi har samlet alle krav til vores leverandører i vores IFL. Alle leverandører, som leverer varer til Gekås, accepterer at følge de krav, der stilles i IFL’en. Bl.a. indeholder dokumentet COC krav til etisk produktion, kvalitetskrav, pakning, mærkning osv.

Produktsikkerhed
Hos Gekås arbejder vi hårdt for at kunne tilbyde sikre produkter. Vi stiller også krav til brugen af kemikalier, som vores leverandører skal overholde. Vi tager stikprøver for at kontrollere, at kravene efterleves.

Inspektioner
Besøg på fabrikker gennemføres regelmæssigt af Gekås-ansatte. Gekås benytter også lokale inspektionsfirmaer, som udfører revisioner iht. en given protokol. Langsigtet samarbejde med leverandørerne er vigtigt for at kunne opnå varige forbedringer.