breadcrumb
Gekås’ miljøarbejde

Gekås’ miljøarbejde

Hos Gekås Ullared har vi siden begyndelsen af 1990’erne arbejdet hårdt med vores miljøansvar. Vi har eksempelvis en miljøansvarlig, som arbejder fuld tid med Gekås’ miljøspørgsmål. Vores ambition er at have en så lille miljøbelastning som muligt, og vi arbejder på en lang række forskellige tiltag med det formål at minimere miljøpåvirkningen i virksomhedens dagligdag.

Biogas
Gekås Ullared satser på biogas. Derfor er vi medejere af Falkenbergs Biogas AB. Projektet er et samarbejde mellem E.ON, Falkenbergs kommune og Gekås Ullared AB, som alle er medejere og investorer i selskabet. Alle madrester fra Restauranten, Kaffebaren, Sportsbaren og Salatbaren samt fødevarer fra varehuset, der må kasseres, bliver til biogas, som derefter anvendes som køretøjsbrændstof. Vi har en vognpark på 40 firmabiler, hvoraf hovedparten kører på biogas.

Oplad din elbil
Vi kan tilbyde et stort antal ladestationer. Opladningen er helt gratis for vores kunder. Sørg dog for at have dit eget ladekabel med. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte magnus.la@gekas.se

environment-img-01

Shoppingbussen
I 2015 var der 76.115 kunder, som kørte med Shoppingbussen Tilsammen har de kunder, som kørte med bussen i løbet af året i stedet for i deres egne biler, sparet vores miljø for en CO₂-udledning på 25.410 kg, hvilket næsten svarer til den mængde benzin, som 9 normale familier forbruger på et helt års bilkørsel.

Læs mere om Shoppingbussen her!

Genvinding

Bølgepap – Gekås genvinder 3.000 tons bølgepap om året, som derefter bliver til nye papkasser. Hvis alt vores genvundne bølgepap blev lavet til nye kasser med standardmålene 30 x 30 x 40 cm, ville vi kunne fylde hele vores varehus med stablede kasser fra gulv til loft.

Blødplast – Vi genvinder ca. 200 tons blødplast om året. Ca. 25 tons af den genvundne blødplast bruges til at lave nye Gekås-kasser. De resterende 175 tons blødplast bliver til 2,7 mio. affaldssække af normal størrelse, som sælges i butikken.

Bøjler – Hvert år efterlader kunderne over 4,5 mio. bøjler i træbeholderne ved kassen. Disse indsamles og sorteres derefter manuelt af vores personale. En del bøjler genanvendes, mens resten sælges til materialegenvindning og bliver til nye bøjler, spande og andre plastprodukter.

Kontorpapir og aviser – Alt brugt kontorpapir og alle aviser indsamles og sendes til genvinding og bliver til nyt avispapir.

Natura 2000
Vores varehus er beliggende ved Högvadsåen i et såkaldt Natura 2000-område, dvs. et af omkring 4.000 områder i Sverige, der af EU betegnes som særligt beskyttelses- og bevaringsværdige. Fos os indebærer det, at enhver plan om udvidelse af såvel varehuset som Gekås-byen skal gennemgå en nøje vurdering af länsstyrelsen (regionsrådet), som sikrer, at projektet ikke påvirker naturen i området negativt.

Energiforbrug
Vi arbejder aktivt på at mindste energiforbruget i alle led af vores virksomhed. På kontorer og i lagerrum anvender vi tilstedeværelsesstyring til både belysning, temperatur og ventilation, hvilket indebærer, at lyset slukkes, og at temperaturen sænkes automatisk på steder, der er ubemandede, eller når varehuset er lukket. Ventilationen i varehuset styres efter temperaturbehov. Alt sammen for at undgå energispild. Med henblik på at opnå optimale besparelser i forbindelse med anlæggets drift er der otte personer, som arbejder med den daglige drift af systemerne.

Bjerg- og gasolievarmeanlæg
På centrallageret Sönneräng er der et bjerg- og gasolievarmeanlæg, de 18 borehuller anvendes om vinteren til at opvarme lokalerne og om sommeren til at afkøle dem. Gasolien anvendes først og fremmest som tilskudsvarme. Tidligere anvendte man olie, og denne omlægning sparer hvert år miljøet for ca. 120 tons CO₂-udledning.

I forbindelse med renoveringer af og tilbygninger til varehuset og de øvrige ejendomme skifter vi fra olie til bjergvarme, som anvendes både til at opvarme og afkøle vores lokaler.

Textilreturen
Textilreturen, en genvindingsstation, hvor brugte tekstiler behandles. Et samarbejde med Human Bridge.