breadcrumb
Gekås’ adfærdskodeks

Gekås’ adfærdskodeks

Formålet med adfærdskodekset er at skabe et fælles værdigrundlag for samarbejdet med vores leverandører. Vores forretningsidé er at sælge varer af god kvalitet til en usædvanlig god pris. Vores kunder stiller høje krav, og vi ved, at dette også indebærer, at vi som virksomhed er vores ansvar bevidst.

Vores lave prisniveau betyder ikke, at vi arbejder med dårligere leverandører eller fabrikker med dårligere arbejdsvilkår. Hos Gekås arbejder vi med lav fortjeneste og er omkostningseffektive på mange andre måder.

Langsigtede relationer med interessenter, gode arbejdsmetoder og en høj forretningsetik og -moral er vigtige succeskriterier for varig vækst og bæredygtighed.

Fakta – Gekås’ adfærdskodeks
Gekås’ adfærdskodeks er baseret på FN’s erklæring om menneskerettigheder fra 1948, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 1966, ILO’s otte grundlæggende konventioner og andre relevante internationale standarder vedrørende menneskerettigheder og arbejdsret.

Besøg på fabrikker gennemføres regelmæssigt af Gekås-ansatte, men også af uafhængig tredjepart. Det påhviler leverandøren at sikre implementering af dette adfærdskodeks i sin virksomhed. Ud over Gekås’ adfærdskodeks skal leverandøren overholde nationale love og forordninger.

Eksempler på det, der står i kodekset:
• Leverandørerne må ikke anvende eller drage nytte af børnearbejde. Minimumsalderen for arbejde må ikke være mindre end afsluttet obligatorisk skolegang eller over 15 år (undtagelsesvis 14 år, hvis det er fastsat i den nationale lovgivning i henhold til ILO for udviklingslande).

• Leverandørerne må ikke forhindre arbejdstagerne i at danne eller være medlem af fagforbund.

• Leverandørerne skal sørge for, at arbejdstagerne tilbydes et sikkert og sundt arbejdsmiljø, f.eks. beskyttelse mod brand, ulykker og giftige stoffer.

• Leverandørerne skal beskytte arbejdstagerne mod fysisk, verbal, seksuel eller psykologisk chikane, overgreb og trusler fra chefer og kolleger.

Mere info i PDF-dokumentet, som ligger på hjemmesiden.